Quản lý Doanh nghiệp

Để có thể quản lý doanh nghiệp, bạn cần truy cập vào Trình quản lý Doanh nghiệp bằng cách:

 1. Truy cập trình đơn cá nhân ở thanh đầu trang Hahalolo

 2. Ở khu vực Quản lý Doanh nghiệp, nhấp chọn vào Doanh nghiệp cần truy cập

 1. Nhấp hoặc nhấn vào Chỉnh sửa ở phần thông tin bạn muốn thay đổi

 2. Thay đổi thông tin khi các ô đã hiện

 3. Nhấp vào Lưu để cập nhật thay đổi

Trong phần thông tin Doanh nghiệp, để thay đổi ảnh đại diện:

 1. Nhấp vào ảnh đại diện hiện tại để mở trình quản lý tài nguyên

 2. Chọn ảnh trong thư viện của bạn hoặc tải lên ảnh mới

 3. Nhấp Lựa chọn để xác nhận thay đổi

 1. Truy cập Trang trên thanh trình đơn của Trình quản lý Doanh nghiệp

 2. Nhấp hoặc nhấn vào nút Thêm trang mới để bắt đầu tạo Trang

 3. Lựa chọn Danh mục của Trang, tức loại hình Dịch vụ/Sản phẩm mà bạn đang kinh doanh. Hahalolo hiện đang hỗ trợ 3 loại hình gồm: Tour đu lịch, Khách sạnMua sắm

 4. Nhập Tên của Trang

 5. Nhấp hoặc nhấn vào Tạo trang để xác nhận tạo Trang mới

Lưu ý: 

 • Bằng việc nhấp vào Tạo trang, bạn đồng thời cũng đồng ý với các Điều khoản về Trang Hahalolo

 • Trang được tạo mặc định sẽ chưa có Nhân sự quản trị. Xem thêm cách gán Nhân sự cho Trang

Truy cập vào Nhân sự ở Trình quản lý Doanh nghiệp:

 1. Nhấp vào Thêm nhân viên mới
 2. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời trở thành Nhân viên cho Doanh nghiệp của bạn
 3. Chọn trong danh sách kết quả Người dùng bạn đang tìm
 4. Nhấp hoặc nhấn vào Thêm nhân viên để hoàn tất

Lưu ý: thêm nhân viên mới sẽ gửi cho người dùng bạn đã chọn một lời mời trở thành Nhân viên của doanh nghiệp của bạn. Chỉ khi người dùng chấp nhận lời mời, người đó mới chính thức trở thành Nhân viên của doanh nghiệp.

Có 2 cách để gán Nhân sự cho Trang.

Cách 1:

Truy cập vào Trang ở Trình quản lý Doanh nghiệp:

 1. Chọn Trang cần gán Nhân sự ở danh sách các Trang

 2. Nhấp hoặc nhấn vào Chỉ định Nhân viên

 3. Trong ô tìm kiếm, nhập tên Nhân viên bạn cần tìm

 4. Lựa chọn Vai trò mặc định, sẽ được gán cho (các) Nhân viên bạn sẽ chọn

 5. Chọn trong danh sách (các) Nhân viên bạn muốn chỉ định cho Trang

 6. Nhấp hoặc nhận Xác nhận để hoàn tất

Cách 2:

Truy cập vào Nhân sự ở Trình quản lý Doanh nghiệp:

 1. Chọn Nhân sự cần gán ở danh sách Nhân sự

 2. Nhấp hoặc nhấn vào Chỉ định Trang

 3. Trong ô tìm kiếm, nhập tên Trang bạn cần tìm

 4. Lựa chọn Vai trò mặc định, sẽ được gán cho (các) Trang bạn sẽ chọn

 5. Chọn trong danh sách (các) Trang bạn muốn chỉ định cho Nhân viên

 6. Nhấp hoặc nhận Xác nhận để hoàn tất

Có 2 cách để gỡ bỏ vai trò của Nhân sự trong Trang.

Cách 1:

Truy cập vào Trang ở Trình quản lý Doanh nghiệp:

 1. Chọn Trang mà Nhân sự đang có vai trò

 2. Ở danh sách Nhân sự, nhấp vào dấu X ở cuối hàng tương ứng với Nhân sự bạn muốn gỡ bỏ

 3. Nhấp Xóa, gỡ bỏ để xác nhận

Cách 2:

Truy cập vào Nhân sự ở Trình quản lý Doanh nghiệp:

 1. Chọn Nhân sự cần gỡ vai trò

 2. Ở danh sách Trang, nhấp vào dấu X ở cuối hàng tương ứng với Trang bạn muốn gỡ bỏ

 3. Nhấp Xóa, gỡ bỏ để xác nhận

Có 2 cách để thay đổi vai trò của một Nhân sự trên Trang

Cách 1:

Truy cập vào Trang ở Trình quản lý Doanh nghiệp:

 1. Chọn Trang có Nhân sự cần thay đổi vai trò

 2. Ở danh sách Nhân sự, lựa chọn Vai trò bạn muốn thay đổi cho Nhân sự đó, nhấp hoặc nhấn tương ứng để xác nhận.

Cách 2:

Truy cập vào Nhân sự ở Trình quản lý Doanh nghiệp:

 1. Chọn Nhân sự cần thay đổi vai trò

 2. Ở danh sách Trang, lựa chọn Vai trò cần thay đổi, nhấp hoặc nhấn để xác nhận