Tạo Doanh nghiệp

Là bước khởi đầu để bắt đầu kinh doanh trên Hahalolo.

Sau khi tạo Doanh nghiệp, bạn có thể truy cập vào Trình quản lý Doanh nghiệp, nơi mà chúng tôi cung cấp các tính năng, cơ chế để bạn có thể thoải mái xây dựng và triển khai tổ chức của bạn. Các nội dung bạn tạo ra thông qua Trình quản ly Doanh nghiệp với mục đích kinh doanh này, từ nay sẽ được gọi là các Tài sản của Doanh nghiệp. Một trong các loại tài sản quan trọng đối với việc kinh doanh trên Hahalolo là Trang. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Trang trên Hahalolo.

Tạo Doanh nghiệp

 1. Truy cập vào trình đơn cá nhân của bạn, được ký hiệu bằng biểu tượng dấu tam giác trỏ xuống (∇) trên thanh đầu trang góc bên phải

 2. Ở khu vực Quản lý Doanh nghiệp, nhấp hoặc nhấn vào nút Khởi tạo Doanh nghiệp

 3. Bạn sẽ được chuyển sang trang giới thiệu chi tiết về Doanh nghiệp trên Hahalolo

 4. Nhấp hoặc nhấn vào nút Bắt đầu Doanh nghiệp ở màn hình chính, popup tạo Doanh nghiệp sẽ được bật mở

 5. Lựa chọn Loại hình Doanh nghiệp, là Cá nhân hay Tổ chức. Xem thêm Chính sách về Doanh nghiệp

 6. Nhập vào Tên Doanh nghiệp của bạn

 7. Nhập vào Tên và Email mà bạn sử dụng cho Doanh nghiệp, có thể khác với Tên và Email của tài khoản

 8. Nhấp hoặc nhấn vào nút Khởi tạo

Nếu bạn không thể tạo được Doanh nghiệp, hãy chắc chắn rằng:

 • Tài khoản Hahalolo của bạn đang không bị giới hạn tính năng hoặc bị khóa

 • Đảm bảo bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu bao gồm: Loại hình và Tên Doanh nghiệp, Tên và Email bạn dùng cho Doang nghiệp

 • Đảm bảo rằng đã đủ 45 ngày sau khi bạn vừa thực hiện xóa Doanh nghiệp trước đó

Nếu bạn vẫn không thể tạo Doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi.