Đặc trưng

Phần thông tin đặc trưng của một Khách sạn, bao gồm:

  • Loại hình: xác định loại hình khách sạn của bạn, chẳng hạn như: khách sạn, căn hộ/chung cư, nhà trọ, biệt thự, nơi nghĩ dường, …

  • Thời gian nhận/trả phòng: xác định thời điểm tính toán chu kỳ nhận và trả phòng của khách sạn, chẳn hạn như đa số các khách sạn sử dụng mốc 12h cho thời điểm trả phòng và 14h cho thời điểm nhận phòng.

  • Chấp nhận thú nuôi?: xác định khách sạn có cho phép thú nuôi lưu trú hay không.

  • Giường phụ: xác định qui định về giường phụ, chẳng hạn như miễn phí giường phụ cho trẻ dưới 2 tuổi, 100.000 VNĐ cho giường phụ đối với trẻ dưới 10 tuổi, …

  • Chấp nhận thẻ: xác định danh sách các loại thẻ thanh toán mà Khách sạn chấp nhận