Bố trí giường

Tính năng cung cấp cho bạn khả năng thiết lập một hoặc nhiều trường hợp bố trí giường cho cùng một Loại phòng. Chẳng hạn, với phòng Deluxe bạn có thể có 2 phòng bố trí 2 giường đơn, và 1 phòng bố trí 1 giường đôi mà vẫn đảm bảo tối đa 2 người lớn.

Đi kèm với kiểu bố trí giường, bạn có thể phân tách mức giá hoặc không, hoàn toàn tùy thuộc vào bạn

  1. Nhấp hoặc nhấn vào Thêm kiểu bố trí, để thêm mới 1 trường hợp

  2. Trong chi tiết mỗi trường hợp, bạn có thể thêm 1 hoặc nhiều kiểu giường