Thiết lập chung

Tập trung một số các thiết lập cơ bản nhất của một Gian hàng trên Hahalolo, bao gồm:

  • Phạm vi hoạt động: thiết lập danh sách các Quốc gia mà bạn chấp nhận đơn hàng. Lưu ý: chúng tôi mong muốn rằng bạn đem tới cho khách hàng không chỉ sản phẩm tốt mà còn là dịch vụ chăm sóc khách hàng tương xứng, vì vậy hãy thiết lập phạm vi hoạt động nằm trong khả năng hoạt động thực sự của bạn, chẳng hạn chỉ các quốc gia mà bạn có thể hiểu và giao tiếp được bằng ngôn ngữ của họ.

  • Múi giờ: thiết lập múi giờ được sử dụng khi bạn truy cập Trình quản lý Trang Doanh nghiệp. Mặc định ban đầu múi giờ được thiết lập theo múi giờ trong cài đặt của tài khoản.

  • Đơn vị cân nặng: thiết lập đơn vị cân nặng bạn muốn hiển thị trong Trình quản lý Trang Doanh nghiệp.

  • Đơn vị độ dài: thiết lập đơn vị độ dài bạn muốn hiển thị trong Trình quản lý Trang Doanh nghiệp.

  • Đơn vị tiền tệ: thiết lập đơn vị tiền tệ mặc đinh bạn muốn hiển thị trong Trình quản lý Trang Doanh nghiệp.

  • Ngưỡng X còn lại: thiết lập ngưỡng X cho số sản phẩm còn lại, khi đó ở thông tin sản phẩm sẽ xuất hiện thêm câu thông báo “Chỉ còn X …” nhằm kích thích người mua.

  • Hiển thị sản phẩm hết hàng?: xác định có hiển thị các sản phẩm đã hết hàng ở gian hàng hay không.

Ngoài ra, bạn phải thiết lập ít nhất một Kho chứa hàng:

  • Tên kho hàng, số điện thoại, giờ mở cửa

  • Địa chỉ của Kho hàng: thiết lập chính xác địa chỉ của Kho hàng, nhằm đảm bảo nhân viên vận chuyển biết sẽ đến đâu để nhận sản phẩm của bạn. Bạn nên sử dụng công cụ xác định vị trí trên bản đồ mà chúng tôi cung cấp kèm theo để có thể xác định chính xác tọa độ vị trí địa lý.