Theo dõi tiếp thị

Cung cấp cơ chế thiết lập việc theo dõi tiếp thị thông qua các dịch vụ của bên thứ 3, bao gồm Google Analytics và Facebook Pixels.

Google Analytics:

Facebook Pixels:

Lưu ý: 

  • Trong quá trình tìm hiểu các dịch vụ, bạn sẽ thấy họ yêu cầu bạn cài đặt một số mã lập trình. Bạn không cần quá lo lắng, chỉ cần cung cấp chính xác mã theo dõi tương ứng, chúng tôi sẽ làm mọi việc còn lại giúp bạn.

  • Hãy sử dụng các công cụ hỗ trợ mà các dịch vụ có hỗ trợ (trong các đường dẫn ở phí trên) để kiểm tra lại việc thiết lập của bạn trên Hahalolo cũng như bên dịch vụ bạn đang sử dụng đã chính xác và hoạt động đúng như mong muốn hay chưa.