Tour

Tour là sản phẩm chính của Trang loại Tour. Cung cấp cho khách hàng của bạn hiểu họ sẽ có được chuyến du lịch như thế nào, đến những đâu, cần lưu ý và chuẩn bị những gì, … Vì vậy, hãy chăm chút cho những thông tin mà bạn sẽ cung cấp và hãy đảm bảo rằng mọi thông tin bạn đăng tải đều đúng sự thật và nằm trong khả năng cung cấp dịch vụ của bạn.

Hãy bắt đầu với việc thử tạo mới một Tour:

  1. Truy cập Các chuyến du lịch ở trình đơn Cài đặt của Trang

  2. Nhấp vào nút Tạo mới Tour

  3. Nhập vào tên Tour, lưu ý: tên Tour bạn cung cấp sẽ đi kèm với ngôn ngữ mặc định của bạn tại thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể nhập thêm tên Tour cho các ngôn ngữ khác sau này.

  4. Xác định là Tour trong nước hay nước ngoài

  5. Lựa chọn chủ đề tương ứng của Tour

  6. Nhấp hoặc nhấn vào Khởi tạo để xác nhận

Sau khi khởi tạo thành công, bạn sẽ được đưa đến trang chi tiết của Tour, là lúc mà bạn thực sự thiết kế một Tour du lịch tuyệt vời cho khách hàng của mình.

Hãy chú ý rằng, một số thông tin của Tour sẽ được đặt ở phía trên cùng và xuất hiện ở tất cả các khu vực nội dung của Tour; các thông tin này sẽ có tác dụng cho toàn bộ các khu vực đó, có nghĩa bạn sẽ thiết lập chỉ một lần cho toàn bộ các nội dung khác. Các thông tin này bao gồm:

  • Ngôn ngữ: Hahalolo (trong tương lai sẽ) hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể biên dịch nội dung của Tour tương ứng sang nhiều ngôn ngữ tùy theo mục đích mở rộng thị trường của chính doanh nghiệp của bạn. Lưu ý: hãy đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin cho 1 ngôn ngữ trước khi chuyển sang thiết lập nội dung cho ngôn ngữ khác.

  • Đơn vị tiền tệ: thiết lập đơn vị tiền tệ cơ sở của Tour, áp dụng cho tất cả các thuộc tính tiền tệ có trong Tour. Khách hàng khi xem thông tin Tour của bạn, Hahalolo sẽ tự động chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ mà họ mong muốn.

  • Trạng thái: cho biết trạng thái hiện tại của Tour. Bạn có thể chuyển đổi Tour giữa trạng thái Hoạt động hay Tạm ẩn. Lưu ý: việc thay đổi trạng thái chỉ có tác dụng với những khách hàng mới, các đơn hàng đã mua Tour thì bạn vẫn phải hoàn tất nghĩa vụ phục vụ.