Chặng của Tour

Khác với Chi tiết Tour ở phần thông tin, Chặng cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin hơn của mỗi ngày có trong Tour. Mỗi chặng tương ứng với một ngày ở thực tế, vì vậy hãy thiết lập đủ số lượng Chặng tương ứng với Tổng ngày mà bạn đã thiết lập ở phần Thông tin Tour.

Nhấp vào tạo mới Chặng hoặc Chỉnh sửa ở Chặng đã tạo để sang chi tiết của Chặng, gồm:

  • Địa chỉ: số, tên đường, quận/huyện, thành phố của vị trí xuất phát của Chặng đó

  • Tên chặng: tên gọi của Chặng

  • Thứ tự Chặng: tương ứng với ngày thứ bao nhiêu của Chặng trong toàn bộ chuyến đi

  • Thời gian xuất phát: thời gian xuất phát của Chặng đó

  • Mô tả: mô tả chương trình cụ thể của Chặng đó

  • Phương tiện vận chuyển: lựa chọn các loại phương tiện có xuất hiện trong Chặng, ví dụ như Tàu hỏa, Xe ô tô, thuyền cao tốc, …

  • Ảnh đại diện: thiết lập ảnh đại diên cho Chặng