Thiết lập Giá

Để 1 Tour trở thành khả dụng cho khách hàng có thể đặt mua, Giá là thành phần bắt buộc bạn phải thiết lập. Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ chế thiết lập Giá cho Tour theo khoảng thời gian trải dài, được mô tả như sau:

 • Giá được thiết lập theo cơ chế thời điểm bắt đầu áp dụng.

 • Có nghĩa rằng, tính từ thời điểm bạn thiết lập, mọi ngày mở bán trở về sau sẽ được áp dụng mức giá tương ứng ngoại trừ đạt đến một mốc của thời điểm khác.

 • Với ví dụ tương tự ở lập lịch, bạn đang có một Tour đã được thiết lập mở bán vào ngày 10 và 20 của tháng 5/2018:

  • Giả sử bạn thiết lập 1 mốc giá 1.000.000 VNĐ bắt đầu từ ngày 2/5/2018.

  • Lúc này, 2 ngày 10 và 20 (và các ngày mở bán trở về sau nếu có) mà bạn đã thiết lập mở bán sẽ tự động được áp dụng mức giá 1.000.000 VNĐ.

  • Lúc này, nếu bạn tạo một mốc giá mới là 500.000 VNĐ vào một trong các ngày từ 11 đến 19 tháng 5/2018, thì ngày mở bán 20/5 mà bạn đã thiết lập sẽ không sử dụng mức giá 1.000.000 mà thay vào đó sẽ được áp dụng mốc giá mới là 500.000 VNĐ.

Lưu ý:

 • Mặc dù bạn vẫn có khả năng chỉnh sửa lại 1 mốc Giá đã thiết lập, nhưng mốc giá đó sẽ áp dụng cho các đơn hàng đặt mua Tour mới, các Tour đã đặt trước thời điểm bạn thay đổi Giá vẫn sử dụng mốc giá cũ.

 • Tính năng thiết lập Giá được thiết kế để đơn giản hóa cách xây dựng kế hoạch Giá bán Tour của bạn, có thể hiểu đó chính là các mốc Giá cơ bản của Tour. Nếu bạn muốn tổ chức các sự kiện nhằm thu hút khách hàng ví dụ giảm giá bán Tour trong khoảng thời gian diễn ra Lễ hội nào đó, hãy sử dụng tính năng Khuyến mãi để thiết lập, như là một phần bổ sung cung cấp đầy đủ thông tin hơn về sự kiện mà bạn dự định áp dụng.

Chi tiết một mốc giá gồm:

 • Ngày bắt đầu: xác định ngày bắt đầu áp dụng mốc Giá này. Lưu ý: thời điểm bắt đầu là 0h tính theo vùng thời gian (timezone) của bạn đang thiết lập trong cài đặt tài khoản

 • Giá người lớn: mức giá áp dụng đối với người lớn

 • Giá trẻ em: mức giá áp dụng với trẻ em dưới 12 tuổi

 • Giá trẻ nhỏ: mức giá áp dụng với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi

 • Visa: mức giá cho dịch vụ đăng ký Visa hộ

 • Phòng đơn: mức giá nếu khách lựa chọn ở phòng đơn