Nhắn tin

1 Article

Nhắn tin trên Hahalolo cho phép bạn liên hệ ngay với những người mà mình quan tâm. Bạn có thể gửi cho bạn bè ảnh, tệp đính kèm, nhãn dán và tệp GIF từ trò chuyện trên Hahalolo. Nếu nhận được tin nhắn có vẻ là spam hoặc khiến bạn không thoải mái, bạn có thể chặn tin nhắn từ người đó.