VI. Yêu cầu liên quan đến nội dung

20. Yêu cầu của người dùng

Chúng tôi tuân thủ:

  • Yêu cầu của người dùng về việc xóa tài khoản của chính họ
  • Yêu cầu của thành viên gia đình trực hệ đã được xác minh hoặc người thi hành di chúc về việc xóa tài khoản của người dùng đã mất
  • Yêu cầu của đại diện được ủy quyền về việc xóa tài khoản của người dùng không đủ tư cách

ĐỌC THÊM

 

21. Biện pháp bảo vệ bổ sung cho trẻ vị thành niên

Chúng tôi tuân thủ:

  • Yêu cầu xóa tài khoản chưa đủ tuổi
  • Yêu cầu của chính phủ về việc xóa hình ảnh mô tả hành vi lạm dụng trẻ em, ví dụ như bị người lớn đánh đập hoặc bị người lớn siết cổ hay làm cho nghẹt thở
  • Người giám hộ hợp pháp yêu cầu xóa nội dung công kích trẻ vị thành niên nào vô tình trở nên nổi tiếng

ĐỌC THÊM