Thêm bạn bè

  1. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu trang Hahalolo bất kỳ.
  2. Nhập tên của bạn bè vào thanh tìm kiếm và nhấp vào.
  3. Để gửi lời mời kết bạn cho ai đó, hãy nhấp vào Thêm bạn bè bên cạnh ảnh đại diện của họ. Một số người có thể không có Thêm bạn bè bên cạnh ảnh đại diện, tùy theo cài đặt quyền riêng tư của họ.

Bạn có thể sử dụng tính năng Những người bạn có thể biết để tìm bạn bè trên Hahalolo. Các gợi ý mà tính năng Những người bạn có thể biết đưa ra dựa trên các yếu tố như có bạn chung, có cùng chung sở thích du lịch ví dụ như cùng Thích và đã từng sử dụng dịch vụ của một Trang.

Bạn có thể thấy danh sách lời mời kết bạn ở thông báo trên thanh đầu trang hay ở một số vị trí mà chúng tôi hiển thị thông báo cho bạn.

Bằng cách nhấp vào Chấp nhận, bạn đồng ý kết bạn với người đó.

Tương tự như khi chấp nhận lời mời, nhấp vào Hủy để từ chối lời mời kết bạn.

Người bị bạn từ chối kết bạn, sẽ không được thông báo và không thể gửi lại lời mời cho bạn trong vòng 1 tháng. Để vĩnh viễn ngăn người đó gửi lời mời khác cho bạn, bạn có thể chặn họ.

 

  1. Đi đến danh sách bạn bè của bạn hoặc sang trang cá nhân của người đó.
  2. Nhấp vào Hủy lời mời

Bạn có thể không thêm được ai đó làm bạn bè nếu:

  • Họ đã thiết lập quyền riêng tư chỉ nhận lời mời từ bạn của bạn bè, và bạn không có bạn chung với họ.
  • Bạn đã gửi lời mời cho họ, hãy kiên nhẫn chờ họ phản hồi lời mời kết bạn của bạn.
  • Bạn đó có 10.000 bạn bè.
  •  Bạn đã chặn họ, hãy bỏ chặn trước khi gửi lại lời mời.

Nội dung này có hữu ích?