Tải lên ảnh/video

Cách thêm và đăng ảnh lên Hahalolo:

  1. Nhấp vào ảnh/video ở bộ soạn thảo bài đăng (xuất hiện ở đầu Bảng tin, Trang cá nhân, …) hoặc ở trình đơn đầu Trang cá nhân
  2. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn tải lên Hahalolo
  3. Nhấp vào Đăng

Cách tạo album:

  1. Ở trình tải lên ảnh/video, nhấp vào Tạo album
  2. Nhập tên của album
  3. Nhấp Tạo
  4. Chọn ảnh/video để tải lên album

Lưu ý: bạn phải tải lên ít nhất 1 ảnh hoặc video để có thể tạo album

Nội dung này có hữu ích?