Thích và bày tỏ cảm xúc về bài viết

Thao tác nhấp vào Thích ở bên dưới một bài viết trên Hahalolo là cách để cho mọi người biết bạn thích nội dung này mà không cần phải để lại bình luận. Giống như bình luận, bất cứ ai có thể xem bài viết đều có thể biết rằng bạn đã thích bài viết này.

Ví dụ: nếu bạn nhấp vào Thích bên dưới video của một người bạn:

  • Những người có thể xem video sẽ có thể biết bạn đã thích video đó.
  • Người đăng video sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã thích video.

Bạn chỉ có thể bỏ thích bình luận, bài viết, ảnh và Trang mà bạn đã thích trước đó.

Cách bỏ thích:

  1. Đi tới nội dung bạn đã Thích.

  2. Nhấp vào Thích để bỏ thích

Nội dung này có hữu ích?

Related Articles