Thích và tương tác với Trang

Bạn nên thích Trang nếu muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Trang và có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin.

Khi thích Trang bạn có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin của bạn.

Nhấp vào Thích ở góc trên bên phải khi vào chi tiết của Trang.

Trang trên Hahalolo chỉ dành cho việc triển khai kinh doanh Dịch vụ hoặc Sản phẩm cụ thể, tập trung về du lịch, vì vậy quản lý Trang được chia thành 2 phần chính gồm:

  • Quản lý nghiệp vụ kinh doanh, được tích hợp vào Trình quản lý Doanh nghiệp
  • Quản lý hình ảnh (bộ mặt) của Trang, được tích hợp sẵn trên Hahalolo và Trình quản lý Nội dung

Tìm hiểu cách Tạo trang với Trình quản lý Doanh nghiệp.

Việc quản lý hình ảnh của Trang tương đồng với việc quản lý Trang cá nhân của bạn, với việc bạn có thể đăng bài, ảnh, video, … Trang khi hiển thị ở Hahalolo luôn đi kèm với Dịch vụ/Sản phẩm chính của Trang đó, là kết quả mà bạn thiết lập ở Trình quản lý Doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về các Dịch vụ/Sản phẩm hiện chúng tôi đang hỗ trợ.

Có 5 loại vai trò khác nhau cho những người quản lý Trang với vai trò Quản trị viên có quyền cao nhất. Chỉ quản trị viên mới có thể gán vai trò và thay đổi vai trò của người khác.

Lưu ý rằng có thể có nhiều người có vai trò trên một Trang, nhưng mỗi người cần có tài khoản Hahalolo cá nhân của riêng họ. Ngoài ra, một người cũng có thể đảm nhiệm vai trò nào đó trên nhiều Trang khác nhau.

Tìm hiểu cách gán vai trò trên Trang trong Trình quản lý Doanh nghiệp.

Nội dung này có hữu ích?

Related Articles