Trang loại Tour

Thể hiện danh sách các Tour của Trang, bạn có thể thấy cách hiển thị tương tự như một bài đăng ở Bảng tin, tuy nhiên các thông tin chuyên biệt của Tour sẽ được hiển thị đầy đủ hơn, gồm:

 • Giới thiệu sơ về Tour
 • Điểm xuất phát
 • Ngày khởi hành gần nhất
 • Giá bán Tour thấp nhất
 • Các chương trình Khuyến mãi đang khả dụng

Nhấp Xem chi tiết để sang trang chi tiết đầy đủ của một Tour:

 • Thư viện ảnh/video của Tour đầy đủ hơn
 • Điểm đánh giá của Tour
 • Chi tiết các Chặng của Tour
 • Các qui định, chính sách của Tour
 • Danh sách lịch trình các ngày khởi hành của Tour
 • Danh sách đầy đủ các Đánh giá của Tour

Nhấp Đặt mua để bắt đầu qui trình mua Tour

Thể hiện danh sách các chương trình Khuyến mãi mà Trang đang có. Lưu ý rằng, các Khuyến mãi được hiển thị là các chương trình Khuyến mãi có cơ chế áp dụng tự động.

Nội dung này có hữu ích?

Related Articles