Giới thiệu

Tiêu chuẩn cộng đồng

Hàng ngày, người dùng truy cập Hahalolo để chia sẻ câu chuyện, kết nối bạn bè, tìm hiểu các thông tin du lịch, trải nghiệm các chuyến đi qua các trải nghiệm thực tế của người khác. Chúng tôi, trong tương lai, sẽ hỗ trợ tất cả các vị trí địa lý cũng như tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.

Chúng tôi nhận thức rõ về sứ mệnh mà Hahalolo đã đặt ra và hướng đến trong việc trở thành cộng đồng kết nối cộng đồng đam mê du lịch và là nơi mà mọi người cảm thấy mình có quyền tự do giao tiếp. Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn hành vi lạm dụng khỏi dịch vụ của mình. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển một bộ Tiêu chuẩn cộng đồng nêu ra những gì được phép và không được phép thực hiện trên Hahalolo. Tiêu chuẩn của chúng tôi áp dụng trên toàn thế giới cho tất cả các loại nội dung. Đó là các tiêu chuẩn toàn diện mà theo đó, nội dung không bị xem là ngôn từ kích động thù địch có thể vẫn bị xóa vì vi phạm chính sách về bắt nạt của chúng tôi.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn cộng đồng này là khuyến khích thể hiện và tạo ra một môi trường an toàn. Chúng tôi xây dựng chính sách của mình dựa trên thông tin từ cộng đồng, các chuyên gia trong những lĩnh vực như công nghệ và an toàn công cộng. Chính sách của chúng tôi cũng bắt nguồn từ các nguyên tắc sau:

  • Công bằng: Cộng đồng của chúng tôi mang tính toàn cầu và đa dạng. Chính sách của chúng tôi có tầm bao quát rộng, chúng tôi áp dụng chính sách một cách nhất quán và công bằng cho một cộng đồng trải dài trên nhiều khu vực, nền văn hóa và ngôn ngữ. Do đó, đôi khi Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi có thể không được rõ ràng như chúng tôi mong muốn, dẫn đến kết quả trái ngược với mục đích cơ bản. Vì lý do đó, trong một số trường hợp cụ thể và khi chúng tôi được cung cấp thêm ngữ cảnh, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên tinh thần của chính sách, thay vì mặt chữ nghĩa.
  • An toàn: Để người dùng cảm thấy an toàn để xây dựng cộng đồng. Chúng tôi cam kết xóa những nội dung khuyến khích hành vi gây tổn hại trong thế giới thực, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) tổn hại về vật chất, thể chất, tinh thần, tài chính và các tổn hại khác có thể xảy ra trên thực tế.
  • Tiếng nói: Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp thu những quan điểm đa dạng từ nhiều nguồn và cố gắng tập trung hướng về du lịch. Chúng tôi sẽ ưu tiên hiển thị nội dung, ngay cả khi có một số người phản đối, trừ khi việc xóa nội dung đó có thể ngăn chặn được một mối nguy hại cụ thể. Hơn nữa, đôi khi chúng tôi sẽ cho phép cả nội dung có thể vi phạm các tiêu chuẩn của mình nếu chúng tôi cho rằng nội dung đó đáng đưa tin, có ý nghĩa hoặc quan trọng với lợi ích của cộng đồng. Chúng tôi chỉ thực hiện việc này sau khi cân nhắc giá trị về lợi ích cộng đồng của nội dung so với nguy cơ gây tổn hại trong thế giới thực.

Tất cả mọi người trên Hahalolo đều đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng môi trường công bằng, an toàn. Chúng tôi yêu cầu mọi người có trách nhiệm chia sẻ và thông báo cho chúng tôi biết khi nhìn thấy nội dung nào đó có thể vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người cách thức dễ dàng để báo cáo nội dung có thể vi phạm, bao gồm Trang, trang cá nhân, nội dung cá nhân và/hoặc bình luận để chúng tôi xem xét. Chúng tôi cũng cung cấp cho mọi người tùy chọn chặn hoặc ẩn người và bài viết để kiểm soát trải nghiệm của chính mình trên Hahalolo.

Tùy vào mức độ vi phạm và lịch sử của người vi phạm trên nền tảng này, mà hậu quả của việc vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi sẽ khác nhau. Ví dụ: chúng tôi có thể cảnh cáo người vi phạm lần đầu, nhưng nếu họ tiếp tục vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể hạn chế khả năng đăng lên Hahalolo, tạm khóa, hoặc vô hiệu hóa trang cá nhân của họ. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chúng tôi cho rằng hành vi vi phạm có nguy cơ gây ra các tổn hại trên thực tế hoặc đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của cộng đồng.

Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi đóng vai trò như tài liệu hướng dẫn giao tiếp trên Hahalolo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn này để ngày càng hoàn thiện hơn. Với tinh thần đó, chúng tôi yêu cầu các thành viên của cộng đồng Hahalolo tuân thủ các nguyên tắc này. Trong trường hợp bạn phát hiện nội dung trên Hahalolo vi phạm chính sách này, hãy gửi báo cáo cho chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
6 trên 13 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu