I.1. Bạo lực có thể xảy ra

Lý do xây dựng chính sách

Mục đích của chúng tôi là ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn của nội dung trên Hahalolo ảnh hưởng đến thế giới thực. Chúng tôi hiểu rằng mọi người thường bày tỏ thái độ khinh thị hoặc bất hòa bằng cách đe dọa hoặc nói đùa và giả vờ kêu gọi bạo lực. Đó là lý do chúng tôi cố gắng xem xét ngôn ngữ, bối cảnh và chi tiết để phân biệt những câu vô tình với nội dung tạo thành sự đe dọa có thể xảy ra với sự an toàn chung hoặc cá nhân. Để xác định liệu một mối đe doạ có thể xảy ra hay không, chúng tôi cũng có thể xem xét các thông tin bổ sung, chẳng hạn như khả năng biết đến công khai và điểm yếu của người bị nhắm đến. Chúng tôi xóa nội dung, vô hiệu hóa tài khoản và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chúng tôi cho rằng thực sự có nguy cơ tổn hại về vật chất hoặc mối đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của cộng đồng.

Không được đăng các nội dung đe dọa sau:

Các tuyên bố thể hiện mong muốn và mang tính điều kiện liên quan đến bạo lực để chống lại:

 • Bất kỳ nhóm dễ bị tổn thương nào;
 • Những người của công chúng, nếu đáng tin cậy (trừ khi cá nhân đó bị kết án phạm tội nào đó hoặc là thành viên của một tổ chức nguy hiểm);
 • (Những) người dễ bị tổn thương, nếu đáng tin cậy;
 • Nhóm người hoặc (những) người cụ thể không được nêu tên, nếu đáng tin cậy;
 • Địa điểm, nếu đáng tin cậy.

Tuyên bố đáng tin cậy về ý định thực hiện hành động bạo lực đối với bất kỳ người, nhóm người hoặc địa điểm nào (tỉnh/thành phố hoặc phạm vi nhỏ hơn). Chúng tôi đánh giá độ tin cậy dựa trên thông tin mình có và thường xem lời nói là đáng tin cậy nếu có những yếu tố sau:

 1. Mục tiêu (người, nhóm người hoặc địa điểm) và một trong những nội dung dưới đây:
  • Tiền thưởng/nhu cầu thanh toán, hoặc;
  • Nhắc đến hoặc hình ảnh vũ khí cụ thể, hoặc;
  • Đề nghị bán hoặc yêu cầu mua vũ khí, hoặc;
  • Địa chỉ được đánh vần rõ hoặc tên tòa nhà.
 2. Một mục tiêu và 2 chi tiết dưới đây trở lên (có thể là 2 thông tin của cùng một chi tiết):
  • Vị trí;
  • Thời gian;
  • Phương thức.

Bất kỳ tuyên bố nào về ý định thực hiện hành vi bạo lực đối với người dễ bị tổn thương (được xác định bằng tên, chức danh, hình ảnh hoặc thông tin tham khảo khác) hoặc nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các nguyên thủ quốc gia, nhân chứng và người cung cấp thông tin mật, nhà hoạt động xã hội và nhà báo.

Kêu gọi bạo lực hoặc tuyên bố ủng hộ bạo lực đối với các mục tiêu dưới đây (được xác định bằng tên, chức danh, hình ảnh hoặc thông tin tham khảo khác):

 • Bất kỳ người hoặc nhóm người dễ bị tổn thương nào, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các nguyên thủ quốc gia, viên chức dân cử, nhân chứng và người cung cấp thông tin mật, nhà hoạt động xã hội và nhà báo;
 • Những người của công chúng nếu đáng tin cậy như định nghĩa ở trên;
 • Nhóm người hoặc (những) người cụ thể không được nêu tên, nếu đáng tin cậy;
 • Địa điểm, nếu đáng tin cậy;
 • Trường hợp không có mục tiêu nào được chỉ định nhưng có một biểu tượng biểu thị mục tiêu hoặc có hình ảnh về vũ khí.

Nội dung đe dọa có thể dẫn đến cái chết (và các hình thức khác của hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao) của bất kỳ ai là mục tiêu mà nội dung đe dọa nhắm đến, trong đó nội dung đe dọa được định nghĩa là bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • Tuyên bố về ý định thực hiện hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao; hoặc
 • Lời kêu gọi thực hiện hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao, bao gồm nội dung không nêu rõ đối tượng bị nhắm mục tiêu nhưng lại có biểu tượng thể hiện đối tượng đó và/hoặc bao gồm hình ảnh về vũ khí để diễn tả hành vi bạo lực; hoặc
 • Tuyên bố ủng hộ hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao; hoặc
 • Tuyên bố thể hiện khát vọng hoặc điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao.

Nội dung yêu cầu hoặc cung cấp dịch vụ giết thuê (ví dụ: những kẻ đâm thuê chém mướn, lính đánh thuê, sát thủ) hay ủng hộ việc sử dụng những kẻ đâm thuê chém mướn, lính đánh thuê hoặc sát thủ để sát hại một mục tiêu.

Lời thú nhận, lời lẽ thể hiện ý định hoặc sự ủng hộ, nội dung kêu gọi hành động hay tuyên bố thể hiện mong muốn/điều kiện để bắt cóc một mục tiêu.

Nội dung đe dọa gây ra thương tích nghiêm trọng (hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng trung bình) cho người bình thường, người của công chúng là trẻ vị thành niên, người/nhóm người chịu rủi ro cao, trong đó nội dung đe dọa được định nghĩa là bất kỳ nội dung nào sau đây:

 1. Tuyên bố về ý định thực hiện hành vi bạo lực; hoặc
 2. Tuyên bố ủng hộ bạo lực; hoặc
 3. Lời kêu gọi thực hiện hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng trung bình, bao gồm nội dung trong đó không nêu rõ đối tượng bị nhắm mục tiêu nhưng lại có biểu tượng thể hiện đối tượng đó; hoặc
 4. Tuyên bố thể hiện khát vọng hoặc điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực; hoặc
 5. Nội dung về (các) đối tượng mục tiêu khác, ngoại trừ người bình thường, người của công chúng là trẻ vị thành niên, người/nhóm người chịu rủi ro cao, và bất kỳ nội dung đáng tin nào sau đây:
  • Tuyên bố về ý định thực hiện hành vi bạo lực; hoặc
  • Lời kêu gọi thực hiện hành động bạo lực; hoặc
  • Tuyên bố ủng hộ hành vi bạo lực; hoặc
  • Tuyên bố thể hiện khát vọng hoặc điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực; hoặc
  • Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng vũ khí với mục đích kích động bạo lực.

Nội dung đe dọa gây ra tổn hại về thể chất (hoặc hình thức bạo lực khác có mức độ nghiêm trọng thấp hơn) cho người bình thường (phải tự báo cáo) hoặc người của công chúng là trẻ vị thành niên, trong đó nội dung đe dọa được định nghĩa là bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • Người bình thường (tên và/hoặc khuôn mặt phải trùng khớp) hay người của công chúng là trẻ vị thành niên, bao gồm:
  • Tuyên bố về mục đích, lời kêu gọi hành động, tuyên bố ủng hộ, thể hiện khát vọng hoặc điều kiện để thực hiện hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng thấp
  • Hình ảnh - về người bình thường hoặc người của công chúng là trẻ vị thành niên- đã bị chỉnh sửa để thêm lời đe dọa bạo lực bằng văn bản hoặc hình ảnh (thêm hồng tâm, phi tiêu, súng chĩa vào đầu, v.v.).

Bất kỳ nội dung nào được tạo ra nhằm mục đích rõ ràng là tiết lộ một cá nhân là thành viên của nhóm được xác định và công nhận là có thể gặp rủi ro

Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng vũ khí nếu có bằng chứng về mục tiêu là làm trọng thương hoặc giết người thông qua:

 • Ngôn ngữ nêu rõ mục tiêu đó, hoặc
 • Ảnh/video cho thấy hoặc mô phỏng kết quả cuối cùng (trọng thương hay tử vong) như một phần chỉ dẫn
 • Trừ khi nội dung đề cập ở trên được chia sẻ như một phần của hành vi tự vệ mang tính giải trí, cho các mục đích huấn luyện quân sự, trò chơi điện tử thương mại hoặc đưa tin (do Trang đăng hay có logo tin tức)

Cung cấp hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng chất nổ: Trừ khi có ngữ cảnh rõ ràng rằng nội dung đó dành cho mục đích phi bạo lực (ví dụ: có trong trò chơi điện tử thương mại, mục đích khoa học/giáo dục rõ ràng, để làm pháo hoa hoặc dành riêng cho hoạt động đánh bắt cá)

Bất kỳ nội dung nào chứa các tuyên bố thể hiện ý định, lời kêu gọi hành động hay ủng hộ hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao/trung bình vì lý do bỏ phiếu, đăng ký cử tri hoặc kết quả bầu cử

Thông tin sai lệch và các tin đồn không thể xác minh được làm tăng nguy cơ xảy ra hành vi bạo lực hoặc hành vi gây tổn hại về thể chất.

Bài viết này có hữu ích không?
6 trên 8 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu