I.4. Phối hợp gây hại

Lý do xây dựng chính sách

Nhằm nỗ lực ngăn chặn và loại bỏ mối nguy hại trong thế giới thực, chúng tôi nghiêm cấm người dùng tạo điều kiện hoặc phối hợp để tổ chức hoạt động phạm tội trong tương lai nhằm mục đích hoặc có thể gây nguy hại cho tổ chức, cá nhân, hoặc động vật. Người dùng có thể bị thu hút sự chú ý vào hoạt động có hại mà họ chứng kiến hoặc trải qua, miễn là họ không ủng hộ hoặc phối hợp gây hại.

Không được đăng:

Tuyên bố về ý định, lời kêu gọi hành động hoặc ủng hộ những điều sau đây:

 1. Hành vi gây tổn hại về thể chất đối với con người;
 2. Hành vi gây tổn hại về thể chất đối với động vật trừ trường hợp săn bắn, câu cá, làm vật cúng tế cho nghi thức tôn giáo hoặc chuẩn bị/chế biến thực phẩm;
 3. Săn trộm hoặc bán các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng và các bộ phận của chúng;
 4. Các cuộc chiến đấu được dàn dựng giữa động vật với nhau;
 5. Trộm cắp;
 6. Phá hủy/hủy hoại tài sản;
 7. Gian lận;
 8. Các cuộc hôn nhân sắp đặt với người tị nạn hoặc người bị di dời khỏi nơi cư ngụ nhưng vẫn ở trong phạm vi quốc gia đó;
 9. Buôn bán trái phép như đã đề cập ở mục I.2;
 10. Bạo lực tình dục hoặc bóc lột tình dục, kể cả hành vi xâm hại tình dục như được đề cập ở mục 7 và mục 8;
 11. Cung cấp dịch vụ buôn người hoặc hỗ trợ hoạt động buôn người.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu