II.1. Tự tử và tự gây thương tích

Lý do xây dựng chính sách

Nhằm nỗ lực xây dựng môi trường an toàn trên Hahalolo, chúng tôi sẽ xóa nội dung khuyến khích tự tử hoặc tự gây thương tích, bao gồm mô tả trực tiếp, có thể khiến người khác thực hiện hành vi tương tự.

Tự tử được định nghĩa là hành vi một người tự mình cố ý gây ra cái chết cho bản thân.

Tự gây thương tích được định nghĩa là hành vi làm tổn thương cơ thể một cách cố ý và trực tiếp, bao gồm tự làm tổn thương và tình trạng rối loạn ăn uống.

Chúng tôi muốn Hahalolo trở thành một không gian cho mọi người chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về những vấn đề này và hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Vì vậy, chúng tôi cho phép mọi người thảo luận về tự tử và tự gây thương tích. Chúng tôi khuyến khích mọi người giúp đỡ lẫn nhau khi gặp phải những khó khăn này.

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức trên toàn thế giới để hỗ trợ những người rơi vào cảnh quẫn bách. Chúng tôi cũng trò chuyện với các chuyên gia về lĩnh vực tự tử và tự gây thương tích để lấy thông tin cho các chính sách và việc thực thi của mình. Ví dụ: các chuyên gia đã khuyên chúng tôi không nên xóa video trực tiếp về hành vi tự hại. Lý do bởi những người thân yêu và nhà chức trách sẽ có cơ hội giúp đỡ hoặc cung cấp tài nguyên.

Chúng tôi sẽ xóa bất kỳ nội dung nào được xác định và nhắm mục tiêu tiêu cực đến các nạn nhân hoặc người sống sót sau khi tự gây thương tích hoặc tự tử, dù theo cách nghiêm túc, hài hước hay ẩn dụ. Tuy nhiên, mọi người có thể chia sẻ thông tin về tự gây thương tích và tự tử để thu hút sự chú ý đến vấn đề này, đồng thời, được phép thảo luận miễn là không ủng hộ hoặc khuyến khích hành vi tự gây thương tích hoặc tự tử.

Không được đăng:

Nội dung ủng hộ, khuyến khích, phối hợp hoặc cung cấp hướng dẫn cho hành vi:

  • Tự tử;
  • Tự gây thương tích;
  • Chứng rối loạn ăn uống.

Nội dung mô tả hình ảnh tự gây thương tích.

Nội dung về tự gây thương tích có chứa khẩu hiệu cổ động mà không có tuyên bố rõ ràng về việc không ủng hộ hành vi tự gây thương tích.

Ngoại trừ số ít các trường hợp đáng đưa tin, chính sách của chúng tôi không cho phép đăng nội dung mô tả một người thực hiện hành vi tự tử hoặc tử vong do tự tử.

Nội dung chế giễu nạn nhân hay người sống sót sau khi tự tử, tự gây thương tích hoặc bị chứng rối loạn ăn uống. Đây là những người mà công chúng biết hoặc cho rằng đã có hành vi tự tử/tự gây thương tích.

Nội dung chia sẻ tập trung vào việc mô tả xương sườn, xương đòn, khe đùi, hông, bụng lõm hoặc xương sống/xương bả vai nhô ra cùng với các cụm từ liên quan đến chứng rối loạn ăn uống.

Nội dung chia sẻ có phần hướng dẫn giảm cân nhanh không an toàn cùng với các cụm từ liên quan đến chứng rối loạn ăn uống.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu