II.8. Vi phạm quyền riêng tư và quyền riêng tư về hình ảnh

Lý do xây dựng chính sách

Thông tin cá nhân, quyền riêng tư và hình ảnh là những quyền cá nhân gắn với nhân thân của một người cụ thể. Những quyền này là những giá trị cơ bản quan trọng của Hahalolo. Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ tài khoản, hình ảnh và thông tin cá nhân của người dùng để tránh cho người dùng khỏi những thiệt hại tiềm ẩn về thể chất hoặc tài chính. Người dùng không được đăng thông tin cá nhân hoặc thông tin bí mật của người khác mà không được họ đồng ý trước. Hành vi đe dọa hack hoặc săn thông tin cá nhân (doxing) với ý định quấy rối hoặc tống tiền một cá nhân khác là một hình thức lạm dụng và không được phép trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp cho mọi người nhiều cách báo cáo mà họ cho là vi phạm quyền riêng tư của mình.

Không được đăng:

Nội dung tạo điều kiện cho hành vi đánh cắp danh tính bằng cách tiết lộ thông tin tài chính cá nhân dưới đây (của bản thân hoặc của người khác):

 • Tài khoản ngân hàng và/hoặc thông tin thẻ;
 • Hồ sơ tài chính kết hợp với thông tin tài khoản.

Nội dung tạo điều kiện cho hành vi đánh cắp danh tính bằng cách chia sẻ thông tin liên hệ riêng tư của người khác. Thông tin này được định nghĩa là:

 • Số điện thoại hoặc địa chỉ riêng tư;
 • Danh tính email, danh tính chat.

Những thông tin trên có thể được chia sẻ nhằm thúc đẩy các hoạt động từ thiện, dịch vụ không vi phạm hoặc hỗ trợ tìm người hay động vật bị mất tích.

Nội dung tạo điều kiện cho hành vi đánh cắp danh tính bằng cách đăng hoặc yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • Số chứng minh nhân dân, số bảo hiểm xã hội, số hộ chiếu hoặc giấy tờ liên quan khác;
 • Giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Thẻ học sinh và thẻ trong ngành giáo dục có 2 trong số các đặc điểm sau: (1) tên, (2) ảnh hoặc (3) số ID;
 • Danh tính kỹ thuật số, bao gồm mật khẩu.

Nội dung chứa thông tin chi tiết về y học/tâm lý, sinh trắc hoặc di truyền của người khác.

Nội dung tạo điều kiện cho hành vi đánh cắp danh tính bằng cách chia sẻ:

 • Thông tin nhận dạng cá nhân qua liên kết bên ngoài;
 • Thông tin tài chính bí mật của một tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Ngoại trừ số ít các trường hợp đáng đưa tin, nội dung được tuyên bố hoặc xác nhận là đến từ một nguồn bị hack, bất kể người bị ảnh hưởng là người của công chúng hay một cá nhân.

Nội dung xác định cá nhân theo tên và mô tả thông tin cá nhân của họ, bao gồm:

 • Giấy phép lái xe, giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền cấp ngoài giấy bao gồm nhưng không giới hạn ở giấy phép lái xe, giấy nhập cảnh, passport…;
 • Giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh và giấy chứng nhận đổi tên;
 • Danh tính kỹ thuật số, bao gồm mật khẩu;
 • Biển số xe.

Nội dung bao gồm các bức ảnh thể hiện cảnh bên ngoài của các chỗ ở riêng nếu có các điều kiện sau:

 • Chỗ ở là nhà của một gia đình hoặc số căn hộ của người cư trú được xác định trong hình ảnh/chú thích;
 • Đã xác định tỉnh/thành phố hoặc khu vực lân cận;
 • Nhắc đến hoặc mô tả một cư dân;
 • Chính người đó phản đối việc tiết lộ nơi ở riêng của họ.

Nội dung làm lộ tình trạng bí mật của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước nếu:

 • Nội dung có tên đầy đủ của người có thẩm quyền hoặc sự nhận dạng rõ ràng khác cũng như nhắc đến tình trạng bí mật của họ hoặc;
 • Nội dung có hình ảnh nhận dạng khuôn mặt của người có thẩm quyền và nhắc đến tình trạng bí mật của họ.

Nội dung tiết lộ thông tin về nhà cung cấp dịch vụ an toàn bằng cách chia sẻ bất kỳ nội dung nào dưới đây, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ an toàn đó đang tích cực quảng bá vị trí, thông tin liên hệ hoặc loại dịch vụ và bảo vệ mà mình cung cấp qua các bình luận, bài viết, Trang hoặc Nhóm:

 • Địa chỉ thực của nhà cung cấp dịch vụ an toàn (chỉ Hộp thư thì được phép);
 • Hình ảnh của nhà cung cấp dịch vụ an toàn;
 • Tỉnh/thành phố/khu vực lân cận có thể nhận dạng của nhà cung cấp dịch vụ an toàn hoặc;
 • Tiết lộ thông tin khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ an toàn.

Nội dung xúi giục hoặc khuyến khích người khác hack hoặc tiết lộ tài khoản, dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân (PII) của người khác.

Nội dung sau cũng có thể bị xóa: ảnh hoặc video bị báo cáo có bao gồm:

 • Trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi và nội dung bị trẻ vị thành niên đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp báo cáo;
 • Trẻ vị thành niên từ 13 đến 18 tuổi và nội dung bị trẻ vị thành niên đó báo cáo;
 • Người trưởng thành, trong trường hợp nội dung bị người trưởng thành đó báo cáo và luật hiện hành có thể cho phép xóa;
 • Bất kỳ người nào không đủ năng lực và không thể tự mình báo cáo nội dung.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu