IV. TÍNH TOÀN VẸN VÀ TÍNH XÁC THỰC

 1. Spam

  Chúng tôi nỗ lực để hạn chế lan truyền spam thương mại nhằm ngăn chặn quảng cáo lừa đảo, gian lận và vi phạm bảo mật. Tất cả những hành vi này đều làm giảm khả năng chia sẻ và kết nối của mọi người. Chúng tôi không cho phép mọi người sử dụng thông tin sai lệch hoặc không chính xác để thu thập lượt thích, người theo dõi hoặc lượt chia sẻ.

  Xem thêm

   

 2. Khai báo sai

  Tính xác thực là nền tảng trong của cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với lời nói và hành động của mình khi họ sử dụng danh tính thực. Đó là lý do chúng tôi yêu cầu mọi người kết nối trên Hahalolo bằng tên họ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chính sách xác thực của chúng tôi nhằm mục đích tạo ra một môi trường an toàn, nơi mọi người có thể tin tưởng và ràng buộc trách nhiệm của người khác.

  Xem thêm

   

 3. Tin giả

  Chúng tôi xem trọng trách nhiệm của mình trong việc hạn chế lan truyền tin giả trên Hahalolo. Chúng tôi cũng nhận ra rằng đây là một vấn đề nhạy cảm và đầy thách thức. Chúng tôi muốn giúp cho mọi người có được đầy đủ thông tin mà vẫn không cản trở những cuộc thảo luận công khai hiệu quả. Ngoài ra, ranh giới giữa tin giả và lời trào phúng hoặc ý kiến rất mong manh. Vì lẽ đó, thay vì xóa khỏi Hahalolo, chúng tôi sẽ giảm đáng kể việc phân phối tin giả bằng cách hiển thị ở vị trí thấp hơn trong Bảng tin.

  Xem thêm

   

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu