IV. TÍNH TOÀN VẸN VÀ TÍNH XÁC THỰC

 1. Spam

  Chúng tôi luôn cố gắng hạn chế sự phát tán của nội dung spam vì không muốn cho phép nội dung lừa đảo hay nội dung cố khiến người dùng hiểu nhầm để đạt được các mục đích khác nhau. Chúng tôi cũng ngăn việc mọi người lạm dụng nền tảng, sản phẩm hoặc các tính năng của chúng tôi để tăng các chỉ số tương tác theo cách giả tạo hoặc phân phối nội dung ồ ạt vì mục đích thương mại.

  Xem thêm

   

 2. Hành vi gian dối

  Tính xác thực là nền tảng trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với lời nói và hành động của mình khi họ sử dụng danh tính thực. Chính sách này nhằm bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản người dùng và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời tạo ra không gian nơi mọi người có thể tin tưởng nhau cũng như các cộng đồng mà họ tương tác.

  Xem thêm

   

 3. Tin giả

  Chúng tôi xem trọng trách nhiệm của mình trong việc hạn chế lan truyền tin giả trên Hahalolo. Chúng tôi cũng nhận ra rằng đây là một vấn đề nhạy cảm và đầy thách thức. Chúng tôi muốn giúp cho mọi người có được đầy đủ thông tin mà vẫn không cản trở những cuộc thảo luận công khai hiệu quả. Ngoài ra, ranh giới giữa tin giả và lời trào phúng hoặc ý kiến rất mong manh. Vì lẽ đó, thay vì xóa khỏi Hahalolo, chúng tôi sẽ giảm đáng kể việc phân phối tin giả bằng cách hiển thị ở vị trí thấp hơn trong Bảng tin.

  Xem thêm

   

 4. An ninh mạng

  Chúng tôi nhận thấy để đảm bảo sự an toàn của người dùng còn phải đảm bảo cả tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà họ có thể quản lý trong tài khoản, trang cá nhân và các thực thể khác của Hahalolo, cũng như rộng hơn là các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các nỗ lực thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc truy cập trái phép bằng thủ đoạn gian lận hoặc phương thức xâm phạm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến không gian an toàn, cởi mở và đáng tin cậy mà chúng tôi muốn thúc đẩy. Do đó, chúng tôi không cho phép các nỗ lực thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng hoặc truy cập trái phép thông qua việc lạm dụng nền tảng và các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.

  Xem thêm

   

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu