IV.1. Spam

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi không ngừng nỗ lực giữ cho Hahalolo không có spam thương mại nhằm ngăn chặn quảng cáo lừa đảo, gian lận và vi phạm bảo mật. Tất cả những hành vi này đều làm giảm khả năng chia sẻ và kết nối của mọi người. Chúng tôi không cho phép mọi người sử dụng thông tin sai lệch hoặc không chính xác để thu thập lượt thích, người theo dõi hoặc lượt chia sẻ.

Không được thực hiện:

 1. Spam chứa nội dung gây hiểu nhằm;
 2. Thực hiện hành vi lừa đảo;
 3. Dẫn đường link vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của Hahalolo;
 4. Tăng phân bổ một cách giả tạo để đổi lấy lợi ích tài chính;
 5. Tạo hoặc sử dụng tài khoản giả mạo hoặc xâm phạm tài khoản của người khác để:
  • Mạo danh hoặc giả vờ là một doanh nghiệp, tổ chức, người của công chúng hoặc cá nhân;
  • Cố tạo kết nối, tạo nội dung hoặc nhắn tin cho mọi người.
 6. Hạn chế quyền truy cập vào nội dung bằng cách yêu cầu mọi người thích, chia sẻ hoặc đề xuất trước khi xem;
 7. Khuyến khích thích, chia sẻ hoặc nhấp trên cơ sở sai sự thật;
 8. Sử dụng thông tin đăng nhập hoặc thông tin nhận dạng cá nhân theo cách có hại bằng cách:
  • Cố thu thập hoặc chia sẻ thông tin đăng nhập hoặc thông tin nhận dạng cá nhân;
  • Sử dụng thông tin đăng nhập hoặc thông tin nhận dạng cá nhân của người khác.
 9. Hứa hẹn về các tính năng không tồn tại của Hahalolo.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu