IV.2. Hành vi gian dối

Lý do xây dựng chính sách

Tính xác thực là nền tảng trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu mọi người kết nối trên Hahalolo thực hiện xác thực danh tính của cá nhân, của doanh nghiệp mà họ có tiến hành kinh doanh trên Hahalolo. Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với lời nói và hành động của mình khi đã xác thực danh tính của họ với chúng tôi. Theo cam kết về tính xác thực và theo Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi không cho phép mọi người khai sai thông tin về bản thân trên Hahalolo, sử dụng tài khoản giả hoặc tham gia vào hành vi nhằm hỗ trợ cho các vi phạm khác. Chính sách này nhằm bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản người dùng và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời tạo ra không gian nơi mọi người có thể tin tưởng nhau cũng như các cộng đồng mà họ tương tác.

Không được thực hiện:

Sử dụng sai mục đích đối với sản phẩm trang cá nhân của chúng tôi bằng cách:

 1. Tạo trang cá nhân cho người dưới 13 tuổi;
 2. Sử dụng nhiều tài khoản hoặc dùng chung tài khoản với nhiều người;
 3. Tạo tài khoản cá nhân với thông tin giả;
 4. Lẩn tránh yêu cầu đăng ký được nêu trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Mạo danh người khác bằng cách:

 1. Sử dụng hình ảnh của họ với mục đích rõ ràng là để đánh lừa mọi người;
 2. Tạo một trang cá nhân giả mạo hoặc phát ngôn thay cho một người hoặc thực thể khác;
 3. Tạo một Trang giả mạo hoặc phát ngôn thay cho người hoặc thực thể khác mà người dùng này không được ủy quyền làm vậy;
 4. Đăng hình ảnh mà có thể sẽ lừa gạt mọi người về nguồn gốc của nội dung đó, nếu:
  • Thực thể hoặc đại diện được ủy quyền phản đối nội dung đó, và;
  • Có nguy cơ gây tổn hại cho mọi người.

Tham gia hoặc tuyên bố tham gia vào Hoạt động can thiệp của chính phủ hoặc nước ngoài. Đây là Hành vi phối hợp gian dối được thực hiện thay mặt cho một đối tượng là người nước ngoài hoặc người của chính phủ.

Lạm dụng các hệ thống báo cáo của Hahalolo để quấy rối người khác.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu