IV.2. Khai báo sai

Lý do xây dựng chính sách

Tính xác thực là nền tảng trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu mọi người kết nối trên Hahalolo thực hiện xác thực danh tính của cá nhân, của doanh nghiệp mà họ có tiến hành kinh doanh trên Hahalolo, vì chúng tôi tin rằng mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với lời nói và hành động của mình khi đã xác thực danh tính của họ với chúng tôi. Chính sách xác thực của chúng tôi nhằm mục đích tạo ra một môi trường an toàn, nơi mọi người có thể tin tưởng và ràng buộc trách nhiệm của người khác. Các hành vi nhằm mạo danh người khác như tạo tên tương tự, nhận xét, hay cách sắp xếp bố cục trang… được xem là hành vi quấy rối.

Không được thực hiện:

Sử dụng sai mục đích đối với sản phẩm trang cá nhân của chúng tôi bằng cách:

 1. Tạo trang cá nhân cho người dưới 13 tuổi;
 2. Duy trì nhiều tài khoản;
 3. Tạo trang cá nhân giả;
 4. Chia sẻ tài khoản với bất kỳ ai khác;
 5. Tạo một tài khoản khác sau khi bị cấm sử dụng Hahalolo;
 6. Lẩn tránh yêu cầu đăng ký được nêu trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Khai báo sai danh tính bằng cách:

 1. Sử dụng tên không tuân thủ chính sách về tên của chúng tôi;
 2. Cung cấp tên thật không chính xác ở các biểu mẫu xác thực danh tính;
 3. Cung cấp sai ngày sinh.

Mạo danh người khác bằng cách:

 1. Sử dụng hình ảnh của họ với mục đích rõ ràng là để đánh lừa mọi người;
 2. Tạo một trang cá nhân giả mạo hoặc phát ngôn thay cho một người hoặc thực thể khác;
 3. Tạo một Trang giả mạo hoặc phát ngôn thay cho người hoặc thực thể khác mà người dùng này không được ủy quyền làm vậy;
 4. Đăng hình ảnh mà có thể sẽ lừa gạt mọi người về nguồn gốc của nội dung đó, nếu:
  • Thực thể hoặc đại diện được ủy quyền phản đối nội dung đó, và;
  • Có nguy cơ gây tổn hại cho mọi người.

Tham gia vào hành vi gian dối, bao gồm việc tạo, quản lý hoặc duy trì:

 1. Tài khoản giả mạo;
 2. Tài khoản có tên giả mạo;
 3. Tài khoản tham gia hoặc tuyên bố tham gia, phối hợp thực hiện hành vi gian dối, nghĩa là nhiều tài khoản hợp tác với nhau để thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:
  • Đánh lừa mọi người về nguồn gốc của nội dung;
  • Khiến cho mọi người hiểu sai về trang đích của các liên kết bên ngoài dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: Cung cấp URL hiển thị không khớp với URL trang đích);
  • Đánh lừa mọi người nhằm khuyến khích họ chia sẻ, thích hoặc nhấp vào nội dung;
  • Đánh lừa mọi người để che giấu hoặc tạo điều kiện cho hành vi vi phạm các chính sách khác theo Tiêu chuẩn cộng đồng.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu