VI.1. Yêu cầu của người dùng

Chúng tôi tuân thủ:

  1. Yêu cầu của người dùng về việc xóa tài khoản của chính họ;
  2. Yêu cầu của thành viên gia đình trực hệ đã được xác minh hoặc người thi hành di chúc về việc xóa tài khoản của người dùng đã mất;
  3. Yêu cầu của đại diện được ủy quyền về việc xóa tài khoản của người dùng không đủ tư cách;
  4. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, việc sử dụng ngôn ngữ khiêu dâm hoặc quá nhiều lời tục tĩu có thể dẫn đến nội dung của bạn bị gắn mác giới hạn người xem hoặc hạn chế hiển thị.
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu