VI.2. Biện pháp bảo vệ bổ sung cho trẻ vị thành niên

Chúng tôi tuân thủ:

  1. Yêu cầu xóa tài khoản chưa đủ tuổi;
  2. Yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xóa hình ảnh mô tả hành vi lạm dụng trẻ em. Ví dụ như bị người lớn đánh đập hoặc bị người lớn siết cổ hay làm cho nghẹt thở;
  3. Người giám hộ hợp pháp yêu cầu xóa nội dung công kích trẻ vị thành niên nào vô tình trở nên nổi tiếng.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu