Bày tỏ cảm xúc về bài viết

Bày tỏ cảm xúc về bài viết

Thao tác nhấp vào Haha ở bên dưới một bài viết trên Hahalolo là cách để cho mọi người biết bạn thích nội dung này mà không cần phải để lại bình luận. Giống như bình luận, bất cứ ai có thể xem bài viết đều có thể biết rằng bạn đã tương tác với bài viết này.

Ví dụ: nếu bạn nhấp vào Haha bên dưới video của một người bạn:

  • Những người có thể xem video sẽ có thể biết bạn đã tương tác với video đó.
  • Người đăng video sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã tương tác với video.
Làm cách nào để bỏ tương tác một nội dung nào đó?

Bạn chỉ có thể bỏ tương tác bình luận, bài viết, ảnh và Trang mà bạn đã tương tác trước đó.

Cách bỏ tương tác:

  1. Đi tới nội dung bạn đã tương tác.
  2. Nhấp vào Haha để bỏ tương tác
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu