Tương tác với bài viết

Làm cách nào để bày tỏ cảm xúc về bài viết hoặc bình luận trên Hahalolo?

CÁCH BÀY TỎ CẢM XÚC VỀ BÀI VIẾT HOẶC BÌNH LUẬN:

 • Hành động Haha ở bên dưới một bài viết hoặc bình luận trên Hahalolo là cách để cho mọi người biết bạn thích thú nội dung của họ, còn hành động bày tỏ cảm xúc là để chỉ rõ phản ứng của bạn.
 • Để bày tỏ cảm xúc về bài viết hoặc bình luận hãy thực hiện di chuyển qua Haha và chọn một cảm xúc mà bạn muốn bày tỏ. Các cảm xúc phổ biến nhất sẽ xuất hiện bên dưới bài viết, bình luận hay một bài chia sẻ dưới dạng các biểu tượng cảm xúc (Ví dụ: t_u.png).

Lưu ý: Bạn chỉ có thể bày tỏ một cảm xúc cho mỗi bài viết, bình luận hoặc chia sẻ.

CÁCH THAY ĐỔI CẢM XÚC VỀ BÀI VIẾT HOẶC BÌNH LUẬN:

 • Để thay đổi cảm xúc về một bài viết hoặc bình luận, hãy di chuyển chuột qua cảm xúc hiện tại (bên cạnh Bình luận và Chia sẻ), rồi chọn cảm xúc mới.
 • Để gỡ cảm xúc về một bài viết hoặc bình luận, hãy nhấp vào cảm xúc hiện tại.
Làm cách nào để bình luận về nội dung nào đó trên Hahalolo?

CÁCH BÌNH LUẬN VỀ NỘI DUNG NÀO ĐÓ:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào Bình luận ở bên dưới bài viết hoặc nhấp vào ô màu trắng có dòng chữ “Viết bình luận…”.
 2. Nhập bình luận hoặc:
  • Nhấp vào Screenshot_10.png để bình luận bằng Biểu tượng cảm xúc/ Nhãn dán/ GIF.
  • Nhấp vào  Screenshot_5.png để đính kèm ảnh.
 3. Nhấn Enter hoặc Return để đăng bình luận.

CÁCH CHỈNH SỬA BÌNH LUẬN CỦA BẠN BÊN DƯỚI BÀI VIẾT:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào Untitled-0.png bên cạnh bình luận mà bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Chọn Chỉnh sửa.
 3. Thực hiện thay đổi rồi nhấn vào Enter hoặc Return để lưu. Nhấn Esc để hủy.

CÁCH XÓA BÌNH LUẬN CỦA BẠN BÊN DƯỚI BÀI VIẾT:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấp vào Untitled-0.png bên cạnh bình luận mà bạn muốn xóa.
 2. Chọn Xóa.
 3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc xóa.
Làm cách nào để chia sẻ bài viết trên Hahalolo?

CÁCH CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Tùy theo cài đặt quyền riêng tư của bài viết gốc (ví dụ: nếu ai đó chọn chia sẻ bài viết của họ với Bạn bè), bạn có thể không nhìn thấy lựa chọn chia sẻ bài viết đó.

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Bên dưới bài viết, nhấp vàoScreenshot_9.pngChia sẻ.
 2. Chọn nơi bạn muốn chia sẻ bài viết này. Tùy theo cài đặt quyền riêng tư của bài viết, bạn có thể thấy các lựa chọn sau:
  • Chia sẻ ngay (Công khai): Bài viết sẽ được chia sẻ lên Bảng tin và dòng thời gian ở chế độ Công khai.
  • Chia sẻ…: Bạn có thể điều chỉnh bài viết (ví dụ: thêm phần mô tả, thêm biểu tượng cảm xúc, gắn thẻ bạn bè, check in, thêm cảm xúc) trước khi chia sẻ. Bạn có thể nhấp vào công cụ chọn lọc đối tượng để thay đổi đối tượng, rồi nhấp vào Chia sẻ.

Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ bài viết với những người không thuộc đối tượng ban đầu (ví dụ: bài viết đã chia sẻ với "Bạn bè" thì không thể chia sẻ "Công khai").

CÁCH CHỈNH SỬA BÀI VIẾT ĐÃ CHIA SẺ:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào Untitled-0.png  bên cạnh bài viết đã chia sẻ mà bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Chọn Chỉnh sửa bài viết.
 3. Thực hiện thay đổi rồi nhấn vào Chia sẻ để lưu.

CÁCH XÓA BÀI VIẾT ĐÃ CHIA SẺ:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào Untitled-0.png  bên cạnh bài viết đã chia sẻ mà bạn muốn xóa.
 2. Chọn Xóa.
 3. Nhấn Đồng ý để hoàn tất việc xóa.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu