Tương tác với bài viết

Làm cách nào để bày tỏ cảm xúc Haha cho bài viết hoặc bình luận trên Hahalolo?

CÁCH BÀY TỎ CẢM XÚC VỀ BÀI VIẾT HOẶC BÌNH LUẬN:

Hành động Haha ở bên dưới một bài viết hoặc bình luận trên Hahalolo là cách để cho mọi người biết bạn thích thú nội dung của họ.

 • Cách bày tỏ cảm xúc đối với bài viết: Nhấn vào biểu tượng like.png Haha bên dưới bài viết.
 • Cách bày tỏ cảm xúc đối với bình luận: Nhấn vào Haha bên dưới bình luận.
 • Để gỡ Haha cho một bài viết hoặc bình luận, hãy nhấn lại vào cảm xúc hiện tại.
Làm cách nào để bình luận về nội dung nào đó trên Hahalolo?

CÁCH BÌNH LUẬN VỀ NỘI DUNG NÀO ĐÓ:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào biểu tượng bình luận binhluan.png ở bên dưới bài viết
 2. Nhấp vào ô có dòng chữ “Viết bình luận…” để nhập bình luận hoặc:
 • Nhấp vào Screenshot_13.png để bình luận bằng Biểu tượng cảm xúc/ Nhãn dán/ GIF.
 • Nhấp vào  anh.png để đính kèm ảnh.
 • Nhấn Enter để đăng bình luận.
 • CÁCH CHỈNH SỬA BÌNH LUẬN CỦA BẠN BÊN DƯỚI BÀI VIẾT:

  Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
  1. Nhấp vào Untitled-0.png bên cạnh bình luận mà bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Chọn Chỉnh sửa.
  3. Thực hiện thay đổi rồi nhấn vào Enter hoặc  để lưu. Nhấn Esc để hủy.

  CÁCH XÓA BÌNH LUẬN CỦA BẠN BÊN DƯỚI BÀI VIẾT:

  Trên máy tính Trên ứng dụng di động
  1. Nhấp vào Untitled-0.png bên cạnh bình luận mà bạn muốn xóa.
  2. Chọn Xóa.
  3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc xóa.
  Làm cách nào để biết số lượt xem bài viết trên Hahalolo?

  Ngay cả khi bạn không thể kiểm tra tất cả người dùng đã xem bài viết của mình, bạn vẫn có thể theo dõi lượt xem bài viết của mình và các bài viết được đăng tải trên Hahalolo.

  Trên máy tính Trên ứng dụng di động
  Bạn sẽ thấy số lượt xem bài viết ở biểu tượng view.png bên dưới mỗi bài viết được đăng. Đây có thể là một chỉ báo hữu ích về mức độ lực kéo của bài viết cũng như mức độ phổ biến của nó.
  Làm cách nào để chia sẻ bài viết trên Hahalolo?

  CÁCH CHIA SẺ BÀI VIẾT:

  Tùy theo cài đặt quyền riêng tư của bài viết gốc (ví dụ: nếu ai đó chọn chia sẻ bài viết của họ với Bạn bè), bạn có thể không nhìn thấy lựa chọn chia sẻ bài viết đó.

  Trên máy tính Trên ứng dụng di động
  1. Bên dưới bài viết, nhấp vào Screenshot_9.png Chia sẻ.
  2. Chọn nơi bạn muốn chia sẻ bài viết này. Tùy theo cài đặt quyền riêng tư của bài viết, bạn có thể thấy các lựa chọn sau:
  • Chia sẻ ngay : Bài viết sẽ được chia sẻ lên Bảng tin và dòng thời gian ở chế độ Công khai.
  • Chia sẻ lên bảng tin: Bạn có thể điều chỉnh bài viết (ví dụ: thêm phần mô tả, thêm biểu tượng cảm xúc, gắn thẻ bạn bè, check in, thêm cảm xúc) trước khi chia sẻ. Bạn có thể nhấp vào công cụ chọn lọc đối tượng để thay đổi đối tượng, rồi nhấp vào Chia sẻ.

  Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ bài viết với những người không thuộc đối tượng ban đầu (ví dụ: bài viết đã chia sẻ với "Bạn bè" thì không thể chia sẻ "Công khai").

  CÁCH CHỈNH SỬA BÀI VIẾT ĐÃ CHIA SẺ:

  Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
  1. Nhấp vào Untitled-0.png  bên cạnh bài viết đã chia sẻ mà bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Chọn Chỉnh sửa bài viết.
  3. Thực hiện thay đổi rồi nhấn vào Chia sẻ để lưu.

  CÁCH XÓA BÀI VIẾT ĐÃ CHIA SẺ:

  Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
  1. Nhấp vào Untitled-0.png  bên cạnh bài viết đã chia sẻ mà bạn muốn xóa.
  2. Chọn Xóa bài viết.
  3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc xóa.
  Bài viết này có hữu ích không?
  2 trên 2 thấy hữu ích
  Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu