Tương tác với bài viết

Làm cách nào để bày tỏ cảm xúc, bình luận hoặc chia sẻ bài viết trên Hahalolo?
  • Hành động Haha ở bên dưới một bài viết trên Hahalolo là cách để cho mọi người biết bạn thích thú nội dung của họ, còn hành động bày tỏ cảm xúc là để chỉ rõ phản ứng của bạn.
  • Để bày tỏ cảm xúc, bình luận hoặc chia sẻ bài viết hãy thực hiện di chuyển qua Haha và chọn một cảm xúc mà bạn muốn bày tỏ. Các cảm xúc phổ biến nhất sẽ xuất hiện bên dưới bài viết, bình luận hay một bài chia sẻ dưới dạng các biểu tượng cảm xúc (ví dụ t_u.png ).

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể bày tỏ một cảm xúc cho mỗi bài viết, bình luận hoặc chia sẻ.

Làm cách nào để bỏ tương tác một nội dung nào đó?

Bạn chỉ có thể bỏ tương tác bình luận, bài viết, ảnh và Trang mà bạn đã tương tác trước đó.

Cách bỏ tương tác bài viết, ảnh/video hoặc bình luận:

  1. Đi tới bài viết, ảnh/video hoặc bình luận.
  2. Nhấp vào pasted_image_0__1_.pngHaha để bỏ tương tác.

Cách bỏ tương tác Trang:

  1. Đi đến trang.
  2. Di chuyển qua Đã Haha.
  3. Nhấp vào unnamed__1_.png để bỏ tương tác.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu