Tạo Album/ Thêm hình ảnh

Làm thế nào để tạo Album trên Hahalolo?

CÁCH TẠO ALBUM:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
  1. Ở mục Hình ảnh xuất hiện ở đầu bảng tin hoặc ở thanh menu đầu trang cá nhân, nhấn chọn Tạo album.
  2. Nhập tên album muốn tạo.
  3. Nhấp Tạo album.
  4. Chọn ảnh để tải lên album.

Lưu ý:

Bạn phải tải lên ít nhất 1 ảnh để có thể tạo album. Album là kho ảnh của Cá nhân/Trang kinh doanh, dùng để đăng bài và để thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa cho Cá nhân/Trang kinh doanh.

Làm thế nào để thêm hình ảnh vào thư viện trên Hahalolo?
Trên máy tính Trên ứng dụng di động
  1. Ở mục Hình ảnh xuất hiện ở đầu bảng tin hoặc ở thanh menu đầu trang cá nhân, nhấn chọn Thêm hình ảnh.
  2. Nhấn vào Tải ảnh.
  3. Chọn ảnh mà bạn muốn tải lên Hahalolo từ thiết bị của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu