Tải lên Ảnh/Video

Làm cách nào để thêm ảnh/video?

Cách thêm và đăng ảnh/video lên Hahalolo:

  • Nhấp vào ảnh/video ở bộ soạn thảo bài đăng (xuất hiện ở đầu Bảng tin, Trang cá nhân, …) hoặc ở thanh menu đầu Trang cá nhân
  • Chọn ảnh hoặc video bạn muốn tải lên Hahalolo
  • Nhấp vào chia sẻ
Quản lý album

Cách tạo album:

  1. Ở trình tải lên ảnh/video, nhấp vào Tạo album
  2. Nhập tên của album
  3. Nhấp Tạo
  4. Chọn ảnh/video để tải lên album

Lưu ý: bạn phải tải lên ít nhất 1 ảnh hoặc video để có thể tạo album

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu