Tải lên Ảnh/Video

Làm cách nào để thêm ảnh/video?
  1. Nhấp vào ảnh/video ở bộ soạn thảo bài đăng (xuất hiện ở đầu Bảng tin, Trang cá nhân, …) hoặc ở thanh menu đầu Trang cá nhân
  2. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ lên Hahalolo
  3. Nhấp vào Chia sẻ
Quản lý album

Cách tạo album:

  1. Ở trình tải lên ảnh/video, nhấp vào Tạo album
  2. Nhập tên của album
  3. Nhấp Tạo
  4. Chọn ảnh/video để tải lên album

Lưu ý: bạn phải tải lên ít nhất 1 ảnh hoặc video để có thể tạo album

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu