Tương tác với Trang

Làm cách nào để tương tác với Trang?
Hỗ trợ trên máy tính Hỗ trợ trên ứng dụng di động
 • Bạn nên Haha Trang nếu muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Trang và có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin.
 • Khi Haha Trang bạn có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin của bạn.
 • Nhấp vào Haha Trang ở góc trên bên phải.
Làm cách nào để xem những Trang đã tương tác?

Hiện tại, Hahalolo chỉ mới hỗ trợ tính năng này cho phiên bản trên ứng dụng máy tính.

 • Đi đến trang cá nhân của bạn.
 • Nhấp vào Lượt Haha trên thanh menu để xem những Trang bạn đã tương tác.
Làm thế nào để mời bạn bè tương tác trang trên Hahalolo?

CÁCH MỜI BẠN BÈ HAHA TRANG:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Đi đến Trang.
 2. Bên dưới phần Mời bạn bè Haha trang này, nhấp vào Mời bạn bè.
 3. Nhập tên của một người bạn vào ô tìm kiếm hoặc nhấp Chọn tất cả bên phải khung tìm kiếm.
 4. Nhấp vào Gửi lời mời.

CÁC TRẠNG THÁI THỂ HIỆN:

 • Chưa mời: Bạn bè chưa gửi lời mời.
 • Đã Chọn: Danh sách bạn bè đã chọn để gửi lời mời.
 • Đã mời: Danh sách bạn bè bạn đã gửi lời mời.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu