Tương tác với Trang

Làm cách nào để tương tác với Trang?

Bạn nên Haha Trang nếu muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Trang và có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin.

Khi Haha Trang bạn có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin của bạn.

Nhấp vào Haha Trang ở góc trên bên phải khi vào chi tiết của Trang.

Tạo và quản lý Trang

Trang trên Hahalolo chỉ dành cho việc triển khai kinh doanh Dịch vụ hoặc Sản phẩm cụ thể, tập trung về du lịch, vì vậy quản lý Trang được chia thành 2 phần chính gồm:

  • Quản lý nghiệp vụ kinh doanh, được tích hợp vào Trình quản lý Kinh doanh
  • Quản lý hình ảnh (bộ mặt) của Trang, được tích hợp sẵn trên Hahalolo và Trình quản lý Nội dung

Tìm hiểu cách Tạo trang với Trình quản lý Kinh doanh.

Việc quản lý hình ảnh của Trang tương đồng với việc quản lý Trang cá nhân của bạn, với việc bạn có thể đăng bài, ảnh, video, … Trang khi hiển thị ở Hahalolo luôn đi kèm với Dịch vụ/Sản phẩm chính của Trang đó, là kết quả mà bạn thiết lập ở Trình quản lý Kinh doanh.

Tìm hiểu thêm về các Dịch vụ/Sản phẩm hiện chúng tôi đang hỗ trợ.

Vai trò trên Trang

Có 5 loại vai trò khác nhau cho những người quản lý Trang với vai trò Quản trị viên có quyền cao nhất. Chỉ quản trị viên mới có thể gán vai trò và thay đổi vai trò của người khác.

Lưu ý rằng có thể có nhiều người có vai trò trên một Trang, nhưng mỗi người cần có tài khoản Hahalolo cá nhân của riêng họ. Ngoài ra, một người cũng có thể đảm nhiệm vai trò nào đó trên nhiều Trang khác nhau.

Tìm hiểu cách gán vai trò trên Trang trong Trình quản lý Kinh doanh.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu