Tương tác với Trang

Làm cách nào để tương tác với Trang?
  • Bạn nên Haha Trang nếu muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Trang và có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin.
  • Khi Haha Trang bạn có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin của bạn.
  • Nhấp vào Haha Trang ở góc trên bên phải.
Làm cách nào để xem những Trang đã tương tác?
  • Đi đến trang cá nhân của bạn.
  • Nhấp vào Lượt Haha trên thanh menu để xem những Trang bạn đã tương tác.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu