Tương tác với Trang

Làm cách nào để tương tác với Trang?
 • Bạn nên Haha Trang nếu muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Trang và có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin.
 • Khi Haha Trang bạn có thể xem cập nhật từ Trang đó trong Bảng tin của bạn.
 • Nhấp vào Haha Trang ở góc trên bên phải.

Bạn cũng có thể Tương tác trang bằng cách:

 1. Đi đến Trang cá nhân của bạn, chọn thẻ Lượt Haha.
 2. Nhấn vàoth_m_haha.png
 3. Nhập vào tên trang bạn muốn tương tác vào ô Tìm kiếm trang.
 4. Chọn Trang bạn muốn haha.
Làm cách nào để xem những Trang đã tương tác?
 • Đi đến trang cá nhân của bạn.
 • Nhấp vào Lượt Haha trên thanh menu để xem những Trang bạn đã tương tác.
Làm thế nào để mời bạn bè tương tác trang trên Hahalolo?

CÁCH MỜI BẠN BÈ HAHA TRANG:

 1. Đi đến Trang.
 2. Bên dưới phần Mời bạn bè Haha trang này, nhấp vào Mời bạn bè.
 3. Nhập tên của một người bạn vào ô tìm kiếm hoặc nhấp Chọn tất cả bên phải khung tìm kiếm.
 4. Nhấp vào Gửi lời mời.

Tại giao diện Mời bạn bè sẽ thể hiện:

 • Chưa mời: Bạn bè chưa gửi lời mời.
 • Đã Chọn: Danh sách bạn bè đã chọn để gửi lời mời.
 • Đã mời: Danh sách bạn bè bạn đã gửi lời mời.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu