Giới thiệu về Trang

  • Trang là sản phẩm chính của Kinh doanh trên Hahalolo. Cung cấp cho bạn khả năng triển khai Dịch vụ/Sản phẩm của bạn trên Hahalolo, quảng bá và kinh doanh Dịch vụ/Sản phẩm của bạn trên cộng đồng du lịch của Hahalolo.
  • Trang Hahalolo được chia thành nhiều loại tương ứng với mỗi Dịch vụ/Sản phẩm về du lịch. Hiện chúng tôi đang cung cấp nhiều trang dịch vụ/sản phẩm gồm Tour, Khách sạn, Vé máy bay, Thuê xe, Mua sắm, đồng thời hỗ trợ khách hàng (doanh nghiệp) chủ động tạo trang Tour và trang Khách sạn. Trong tương lai, với sứ mệnh và mục tiêu của mình, chúng tôi sẽ cung cấp thêm nhiều loại hình khác, chẳng hạn như: Cafe, Restaurant, Place, Ticket, …
  • Trang Hahalolo ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến việc triển khai kinh doanh của bạn, vì vậy hãy đảm bảo tuân thủ Chính sáchĐiều khoản về Trang cùng các Chính sách và điều khoản khác có liên quan.
  • Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng quản trị nội dung về nghiệp vụ kinh doanh của bạn (Quản lý trang) và khả năng quản trị giao diện đối với người dùng, trải nghiệm về nhìn & cảm nhận (Look & Feel), xem thêm cách thiết lập và xây dựng giao diện người dùng của một Trang.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu