Trang loại Khách sạn

Là Trang dành riêng cho việc triển khai dịch vụ Khách sạn lên Hahalolo. Chúng tôi cung cấp cho bạn các nội dung chẳng hạn như giới thiệu về Khách sạn, các loại phòng, khuyến mãi, … để bạn có thể dễ dàng triển khai dịch vụ của bạn.

Tìm hiểu thêm

  • Làm thế nào để thiết lập thông tin của Khách sạn?
  • Làm thế nào để tạo một Loại phòng?
  • Cách thiết lập các chính sách Thanh toán trước và Hủy trả phòng?
  • Cơ chế lập lịch mở bán và giá bán?
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu