Khả dụng và Giá

Tính khả dụng là gì?
 • Là việc xác định trước loại phòng nào sẽ được mở bán vào (khoảng) thời gian cụ thể. Đi kèm với tính khả dụng, là giá bán của phòng tại thời điểm đó.
 • Bạn có thể xác định trước tính khả dụng của các Loại phòng như một cách lên kế hoạch kinh doanh trước, và quay trở lại sau để thiết lập giá bán. Và tất nhiên, Loại phòng của bạn chỉ thực sự được phân phối tới người dùng khi đã được thiết lập giá bán.

Truy cập vào giao diện thiết lập khả dụng và giá

 1. Tại giao diện Quản lý Trang khách sạn, chọn Quản lý khách sạn và nhấn vào Khả dụng và giá
 2. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để hiển thị nội dung mong muốn bằng cách:
  • Chọn loại phòng: chọn 1 trong các loại phòng đã tạo hoặc chọn Tất cả
  • Chọn thời gian: Từ ngày - đến ngày để hiển thị lịch biểu trong khoảng thời gian này.
  • Chế độ xem: bao gồm Chế độ xem dạng ngày, Chế độ xem dạng tháng, Chế độ xem dạng năm.
Cách thiết lập khả dụng và giá

Tại giao diện Chế độ xem theo Ngày:

Cách 1: Chỉnh sửa đồng loạt

 1. Nhấn vào Chỉnh sửa đồng loạt tại vị trí phòng cần thiết lập khả dụng và giá tương ứng
 2. Chọn thời gian Từ ngày - Đến ngày
 3. Tại mục Bạn muốn áp dụng cho ngày nào trong tuần?, nhấn chọn vào những ngày tương ứng
 4. Nhấn nút bật Screenshot_1o.png tại Không mở bán để kích hoạt Mở bán
 5. Nhập số phòng khả dụng và Giá bán tương ứng
 6. Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.

Cách 2: Chỉnh sửa theo từng khoảng ngày

 1. Nhấn đúp vào ô thời gian của 1 ngày hoặc chuỗi ngày bạn muốn thiết lập tại khu vực phòng cần thiết lập khả dụng và giá tương ứng.
 2. Nhập số phòng khả dụng và Giá bán tương ứng.
 3. Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.

Tại giao diện Chế độ xem theo Tháng:

 1. Tại danh sách phòng, chọn phòng cần thiết lập khả dụng và giá
 2. Chọn thời gian Từ ngày - Đến ngày
 3. Tại mục Bạn muốn áp dụng cho ngày nào trong tuần?, nhấn chọn vào những ngày tương ứng
 4. Nhấn nút bật Screenshot_1o.png tại Không mở bán để kích hoạt Mở bán
 5. Nhập số phòng khả dụng và Giá bán tương ứng
 6. Nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.

Tại giao diện Chế độ xem theo Năm:

Chế độ xem dạng năm chỉ hỗ trợ giao diện xem tổng quát các thiết lập khả dụng và giá đã tạo, không hỗ trợ thiết lập trực tiếp tại giao diện này.

Để thiết lập khả dụng và giá, hãy nhấn vào ô thời gian của ngày bất kỳ, bạn sẽ được chuyển hướng đến giao diện Chế độ xem dạng Ngày để tiến hành thiết lập khả dụng và giá.

Cách chỉnh sửa số phòng khả dụng và mức giá đã được thiết lập

Sau khi đã thiết lập khả dụng và giá cho 1 loại phòng thành công, bạn cũng có thể chỉnh sửa số lượng hoặc mức giá đó:

 1. Tương tự các bước thiết lập, việc chỉnh sửa số phòng khả dụng hoặc chỉnh sửa một mức giá nào đó cũng có các thao tác lần lượt như các bước thiết lập theo mỗi giao diện tương ứng, cho đến khi xuất hiện trình thiết lập chỉnh sửa.
 2. Tại đây có thể điều chỉnh số phòng khả dụng và giá bán, sau đó nhấn Lưu.
Cách tắt khả dụng phòng đã được thiết lập

Sau khi đã thiết lập mở bán cho 1 loại phòng thành công, bạn cũng có thể tắt khả dụng (không mở bán) cho phòng đó:

 1. Tương tự các bước thiết lập, việc tắt khả dụng cũng có các thao tác lần lượt như các bước thiết lập theo mỗi giao diện tương ứng, cho đến khi xuất hiện trình thiết lập.
 2. Nhấn nút tắt Screenshot_1.pngtại Mở bán để kích hoạt Không mở bán sau đó nhấn Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu