Thiết lập Khả dụng & Giá bán

Tính khả dụng là gì? Là việc xác định trước loại phòng nào sẽ được mở bán vào (khoảng) thời gian cụ thể. Đi kèm với tính khả dụng, là giá bán của phòng tại thời điểm đó.

Bạn có thể xác định trước tính khả dụng của các Loại phòng như một cách lên kế hoạch kinh doanh trước, và quay trở lại sau để thiết lập giá bán. Và tất nhiên, Loại phòng của bạn chỉ thực sự được phân phối tới người dùng khi đã được thiết lập giá bán.

Để thiết lập khả dụng & giá bán, thực hiện các bước sau:

  1. Truy cập Tính khả dụng và giá bán trên trình đơn Cài đặt của Trang.
  2. Bạn có thể sử dụng bộ lọc ở cột trái để hiển thị lịch biểu trong khoảng thời gian mong muốn bằng cách chọn thời gian bắt đầukết thúc.
  3. Lịch biểu được hiển thị ở dạng ma trận 2 chiều với trục ngang tương ứng với thời gian (theo ngày hoặc theo chế độ hiển thị mà bạn chọn), trục dọc là các Loại phòng mà khách sạn của bạn đang có.
  4. Nhấp hoặc nhấn vào Thêm mở bán mới hoặc trực tiếp trên ô bất kỳ của lịch biểu để mở popup thiết lập mở bán.
  5. Chọn Loại phòng cần thiết lập. Nếu bạn chọn trực tiếp trên lịch, mặc định Loại phòng đã được chọn sẵn tương ứng.
  6. Xác định khoảng thời gian áp dụng của Giá bán.
  7. Nhấp chọn các Trường hợp bố trí giường của Loại phòng đang chọn. Trường hợp bạn chưa muốn thiết lập Giá, có thể để trống hay không nhấp chọn Trường hợp Giường nào. Và để Loại phòng thực sự được phân phối đến khách hàng, cần ít nhất một Trường hợp bố trí Giường được thiết lập Giá bán.
  8. Nhấp Cập nhật để hoàn tất.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu