Thiết lập Khả dụng & Giá bán

Tính khả dụng là gì?
 • Là việc xác định trước loại phòng nào sẽ được mở bán vào (khoảng) thời gian cụ thể. Đi kèm với tính khả dụng, là giá bán của phòng tại thời điểm đó.
 • Bạn có thể xác định trước tính khả dụng của các Loại phòng như một cách lên kế hoạch kinh doanh trước, và quay trở lại sau để thiết lập giá bán. Và tất nhiên, Loại phòng của bạn chỉ thực sự được phân phối tới người dùng khi đã được thiết lập giá bán.
Làm thế nào để thiết lập tính khả dụng & giá bán?

CÁCH THIẾT LẬP:

 1. Truy cập Khả dụng và giá trên trình đơn Thiết Lập của Trang.
 2. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để hiển thị lịch biểu trong khoảng thời gian mong muốn bằng cách chọn ngày/tuần/tháng, thời gian bắt đầu, kết thúc Ngôn Ngữ, nhấn Xem.
 3. Lịch biểu được hiển thị ở dạng ma trận 2 chiều với trục ngang tương ứng với thời gian (theo ngày hoặc theo chế độ hiển thị mà bạn chọn), trục dọc là các Loại phòng mà khách sạn của bạn đang có.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào Tạo khả dụng và giá hoặc trực tiếp trên ô bất kỳ của lịch biểu để mở cửa sổ giao diện thiết lập mở bán.
 5. Chọn Tên loại phòng cần thiết lập. Nếu bạn chọn trực tiếp trên lịch, mặc định Tên loại phòng đã được chọn sẵn tương ứng.
 6. Xác định khoảng thời gian áp dụng của Giá bán.
 7. Nhập Giá của Loại phòng đang chọn.
 8. Nhấp chọn các Trường hợp bố trí giường của Loại phòng đang chọn và nhập Số lượng mở bán tương ứng. Trường hợp bạn chưa muốn thiết lập Giá, có thể để trống hay không nhấp chọn Trường hợp Giường nào. Và để Loại phòng thực sự được phân phối đến khách hàng, cần ít nhất một Trường hợp bố trí Giường được thiết lập Giá bán.
 9. Ở mục Mở bán chọn để mở bán những phòng này.
 10. Nhấp Lưu để hoàn tất.

CÁCH CHỈNH SỬA MỨC GIÁ ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP:

Sau khi đã thiết lập giá cho 1 loại phòng thành công, bạn cũng có thể chỉnh sửa mức giá đó bằng cách:

 1. Nhấp vào ô thời gian cần chỉnh sửa giá của loại phòng đó.
 2. Sẽ xuất hiện trình Tạo giá cho loại phòng.
 3. Tại đây có thể điều chỉnh giá tại ô giá bán, sau đó Lưu.

CÁCH XÓA MỨC GIÁ ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP:

Tương tự các bước chỉnh sửa, việc xóa một mức giá nào đó sẽ đồng nghĩa với xóa luôn khoảng thời gian mà bạn đã thiết lập (chỉ chọn ngày cần xóa). Các thao tác sẽ tương tự như chỉnh sửa cho đến khi xuất hiện trình chỉnh sửa:

 1. Bỏ tích loại giường và nhập số lượng là 0.
 2. Tại mục Mở bán chọn Không.
 3. Chọn ngày cần khóa tại thanh thời gian (chọn ở cả 2 ô Từ ngày, Đến ngày cùng 1 ngày hoặc 1 khoảng thời gian cần xóa).
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu