Tạo tài khoản

Làm cách nào để tạo tài khoản Hahalolo?
Bạn phải từ 13 tuổi trở lên mới có thể tạo tài khoản Hahalolo

CÁC BƯỚC

 1. Truy cập https://www.hahalolo.com/auth/signin.
 2. Nhập HọTên bạn muốn sử dụng.
 3. Nhập Điện thoại hoặc Email của bạn.
 4. Nhập Mật khẩu dễ nhớ và xác nhận lại mật khẩu.
 5. Nhấp vào Đăng ký.
 6. Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần xác nhận email hoặc số điện thoại di động của mình.
Làm cách nào để hoàn tất quá trình tạo tài khoản và xác nhận email hoặc số điện thoại di động của tôi?
 • Xác nhận địa chỉ email hoặc số di động của bạn giúp chúng tôi biết mình đang gửi thông tin tài khoản đến đúng chỗ.
 • Sau khi yêu cầu xác nhận số di động/ email, hãy nhập mã nhận được qua tin nhắn văn bản (SMS) hoặc email vào ô xác nhận hiển thị khi bạn đăng nhập.

Lưu ý:

 • Vui lòng xác nhận Email/ số điện thoại ngay khi có thể. Bạn không thể sử dụng được tài khoản của mình cho đến khi bạn xác nhận Email/ số điện thoại.
 • Nếu người dùng đăng ký tài khoản chưa được xác minh, thì email và số điện thoại đăng ký có thể được dùng để đăng ký lần sau.
 • Sau khi xác minh tài khoản thành công, hoàn tất thông tin cá nhân bao gồm: Ngày Sinh, Giới tính, Quốc gia. Chọn CẬP NHẬT để thiết lập thông tin vừa nhập, chọn BỎ QUA để cập nhật sau.
Tại sao tôi không nhận được mã từ Hahalolo để xác nhận email hoặc số điện thoại di động của mình?
 • Hãy kiểm tra thư mục thư rác. Nếu bạn đang dùng Gmail, hãy kiểm tra email Xã hội.
 • Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng email/ số điện thoại, bạn có thể nhấn vàoScreenshot_1.png chọn Đăng Xuất và gửi lại yêu cầu.
 • Nếu mọi thông tin của bạn cung cấp là chính xác nhưng vẫn không nhận được mã gửi về, hãy chọn Gửi lại mã và kiểm tra lại email/ số điện thoại.
Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 9 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu