I.2. Cá nhân và tổ chức nguy hiểm

Lý do xây dựng chính sách

Nhằm nỗ lực ngăn chặn và loại bỏ sự tổn hại trong thế giới thực, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào nếu có tham gia, thực hiện các hành vi bên dưới sẽ không được phép sử dụng Hahalolo:

 • Hoạt động khủng bố;
 • Hoạt động thù địch có tổ chức;
 • Giết người hàng loạt;
 • Buôn người;
 • Hoạt động tội phạm hoặc bạo lực có tổ chức.

Chúng tôi cũng xóa nội dung thể hiện sự ủng hộ hoặc ca ngợi các nhóm, nhà lãnh đạo hoặc cá nhân tham gia những hoạt động này.

Chúng tôi không cho phép những người (còn sống hoặc đã chết) hoặc các nhóm sau đây duy trì sự hiện diện (ví dụ như có tài khoản, Trang) trên nền tảng của chúng tôi:

Các tổ chức khủng bố và kẻ khủng bố.

 1. Tổ chức khủng bố được định nghĩa là: Bất kỳ tổ chức phi chính phủ nào tham gia hành động bạo lực có kế hoạch nhằm vào con người hoặc tài sản để đe dọa dân thường, chính phủ hoặc tổ chức quốc tế nhằm đạt được mục tiêu về chính trị, tôn giáo hoặc truyền bá tư tưởng;
 2. Thành viên của tổ chức khủng bố hoặc bất kỳ người nào thực hiện hành động khủng bố đều bị coi là kẻ khủng bố.

  Hành động khủng bố được định nghĩa là: hành động bạo lực có kế hoạch của một người không thuộc chính phủ, nhằm vào con người hoặc tài sản để đe dọa dân thường, chính phủ hoặc tổ chức quốc tế nhằm đạt được mục tiêu về chính trị, tôn giáo hoặc truyền bá tư tưởng.

Các thế lực thù địch, nhà lãnh đạo và thành viên chủ chốt của họ.

Thế lực thù địch được định nghĩa là: Bất kỳ đoàn thể có tổ chức nào gồm 2 người trở lên, có tên, ký hiệu hoặc biểu tượng và có ý thức hệ, tuyên ngôn hoặc hành động thể chất công kích các cá nhân dựa trên đặc điểm, bao gồm chủng tộc, thành phần tôn giáo, quốc tịch, dân tộc, giới tính xã hội, giới tính sinh học, khuynh hướng tình dục, tình trạng khuyết tật hoặc căn bệnh nghiêm trọng.

Những kẻ giết người hàng loạt:

 1. Chúng tôi coi một kẻ giết người là giết người hàng loạt nếu một vụ việc mà kẻ đó gây ra khiến 3 người tử vong trở lên;
 2. Bất kỳ cá nhân nào đã phạm tội giết người tối thiểu 2 lần trong nhiều vụ việc hoặc ở nhiều địa điểm đều bị chúng tôi xem là kẻ giết người hàng loạt;
 3. Chúng tôi đưa ra các đánh giá này dựa trên thông tin mình có và sẽ áp dụng chung chính sách này cho kẻ giết người hàng loạt phù hợp với bất kỳ tiêu chí nào sau đây:
  • Họ bị kết tội giết người hàng loạt;
  • Họ đã bị cơ quan hành pháp giết chết trong quá trình phạm tội giết người hàng loạt hoặc trong khi thực hiện vụ tiếp theo;
  • Họ tự sát tại hiện trường hoặc sau khi thực hiện vụ giết người hàng loạt;
  • Họ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện ra thông qua các hình ảnh của vụ phạm tội.

Các nhóm buôn người và nhà lãnh đạo của họ, là các tổ chức chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào sau đây:

 • Bắt người khác bán dâm, lao động cưỡng bức/lệ thuộc, nô lệ hoặc lấy nội tạng;
 • Tuyển dụng, vận chuyển, chuyển nhượng, giam giữ, cung cấp, che giấu hoặc tiếp nhận trẻ vị thành niên/người trưởng thành trái với mong muốn của họ.

Các tổ chức tội phạm, nhà lãnh đạo và thành viên chủ chốt của họ. Bất kỳ đoàn thể nào gồm 2 người trở lên thống nhất có cùng một tên, màu cờ, mục tiêu hoạt động hoặc dấu hiệu phân biệt đã được công nhận và đã tham gia hoặc đe dọa tham gia hoạt động tội phạm, bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • Giết người;
 • Buôn bán ma túy;
 • Buôn bán vũ khí;
 • Đánh cắp danh tính;
 • Rửa tiền;
 • Tống tiền hoặc buôn bán trái phép;
 • Tấn công;
 • Bắt cóc;
 • Bóc lột tình dục (nêu trong mục II.3 và II.4).

Chúng tôi không cho phép chia sẻ các biểu tượng đại diện cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào ở trên trong nền tảng của mình trừ trường hợp lên án hoặc thảo luận một cách trung lập về nội dung.

Chúng tôi không cho phép nội dung ca ngợi bất kỳ tổ chức/cá nhân nào ở trên hoặc bất kỳ hành vi phạm tội nào của họ.

Chúng tôi không cho phép phối hợp hỗ trợ bất kỳ tổ chức/cá nhân nào ở trên hoặc bất kỳ hành vi phạm tội nào của họ.

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 11 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu