I.3. Cấu kết gây hại và cổ xúy tội ác

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi nghiêm cấm người dùng khuyến khích hoặc quảng bá hành vi phạm tội như: Bạo lực, trộm cắp và/hoặc gian lận, gây hại nhắm đến người, doanh nghiệp, tài sản hoặc động vật. Chúng tôi không thể không lưu tâm vì điều này có thể tiềm ẩn rủi ro về hành vi bắt chước. Chúng tôi cũng không cho phép người dùng mô tả hoạt động tội phạm hoặc thừa nhận những tội ác mà họ hoặc đồng bọn của họ đã phạm phải. Tuy nhiên, chúng tôi cho phép mọi người tranh luận hoặc biện hộ cho tính hợp pháp của hoạt động phạm tội, hoặc gây hại mà họ có thể chứng kiến hay gặp phải, cũng như đề cập đến chúng theo cách ẩn dụ hoặc châm biếm miễn là họ không bênh vực hoặc cấu kết gây hại.

Không được đăng:

 1. Hành vi gây tổn hại về thể chất đối với con người

  Các tuyên bố ý định, lời kêu gọi hành động hoặc sự ủng hộ hành vi gây hại cho người, trong đó mô tả, thừa nhận hoặc khuyến khích các hành động dưới đây do bạn hoặc cộng sự của bạn thực hiện:

  • Hành động gây tổn hại đến thân thể của con người, bao gồm cả hành vi bạo hành gia đình, ngoại trừ trường hợp được chia sẻ trong ngữ cảnh bảo vệ hoặc tránh cho bản thân hay người khác gặp nguy hiểm
  • Quấy rối người khác bằng cách khai báo giả về họ với lực lượng ứng phó khẩn cấp tại địa phương
  • Khuyến khích tham gia vào một thử thách lan truyền chứa rủi ro cao
  • Quảng bá hoặc tán thành phương pháp chữa bệnh thần kỳ có hại cho sức khỏe
  • Cấu kết, mô tả, thừa nhận hoặc cổ xúy hành vi tích cực và cố ý lây lan bệnh truyền nhiễm do bạn hoặc cộng sự của bạn thực hiện.
 2. Hành vi gây tổn hại về thể chất đối với động vật

  Các tuyên bố ý định, lời kêu gọi hành động hoặc sự ủng hộ hành vi gây hại cho động vật, trong đó mô tả, thừa nhận hoặc khuyến khích:

  • Hành vi gây tổn hại về thể chất đối với động vật do bạn hoặc cộng sự của bạn thực hiện, trừ trường hợp săn bắn, câu cá, làm vật cúng tế cho nghi thức tôn giáo, chuẩn bị/chế biến thực phẩm hay trường hợp động vật/côn trùng gây hại, trường hợp tự bảo vệ hay tránh gặp nguy hiểm
  • Săn trộm hoặc bán các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc các bộ phận của chúng;
  • Nội dung về việc con người dàn cảnh động vật tấn công lẫn nhau, bao gồm cả các hành vi do bên thứ ba thực hiện
 3. Hành vi gây hại cho tài sản

  Các tuyên bố ý định, lời kêu gọi hành động hoặc sự ủng hộ hành vi gây hại cho tài sản, trong đó mô tả, thừa nhận hoặc khuyến khích các hành động dưới đây do bạn hoặc cộng sự của bạn thực hiện:

  • Hành vi phá hoại
  • Tấn công với ý định nhằm chiếm đoạt miền, làm gián đoạn hoặc sụp đổ hệ thống mạng, đòi tiền chuộc hoặc giành quyền truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu
  • Hành vi trộm cắp do bạn hoặc cộng sự của bạn thực hiện cũng như các phát biểu tán thành hành vi trộm cắp do bên thứ ba gây ra
 4. Hành vi gian lận

  Gian lận phiếu bầu và/hoặc gian lận trong điều tra dân số:

  • Các đề nghị mua hoặc bán phiếu bầu bằng tiền mặt hoặc quà tặng
  • Các tuyên bố ủng hộ, cung cấp hướng dẫn hoặc thể hiện rõ ràng ý định tham gia quá trình bầu cử hoặc điều tra dân số một cách bất hợp pháp

  Can thiệp vào hoạt động bỏ phiếu và/hoặc điều tra dân số:

  • Xuyên tạc về ngày, địa điểm và thời gian cũng như các phương thức đăng ký cử tri hoặc bỏ phiếu hay về việc tham gia điều tra dân số
  • Xuyên tạc thông tin về ai có thể bỏ phiếu, điều kiện để được bỏ phiếu, một phiếu bầu như thế nào thì được công nhận, cũng như cần phải cung cấp thông tin và/hoặc tài liệu nào để bỏ phiếu
  • Xuyên tạc việc một ứng cử viên có tham gia tranh cử hay không
  • Xuyên tạc thông tin về ai có thể tham gia cuộc điều tra dân số và cần phải cung cấp thông tin/tài liệu nào để tham gia
  • Lời kêu gọi phối hợp can thiệp làm ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào cuộc điều tra dân số hay cuộc bầu cử của một cá nhân
  • Nội dung tuyên bố rằng việc tham gia vào cuộc bỏ phiếu hoặc điều tra dân số có thể hoặc sẽ dẫn đến các hậu quả do cơ quan hành pháp đưa ra (ví dụ: bắt giữ, trục xuất, tống giam)
  • Xuyên tạc về sự tham gia của chính phủ trong cuộc điều tra dân số, bao gồm cả việc thông tin điều tra dân số của cá nhân sẽ bị chia sẻ với cơ quan chính phủ khác
  • Các hành vi xuyên tạc khác liên quan đến việc bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử chính thức hoặc việc tham gia vào cuộc điều tra dân số có thể phải chịu sự điều chỉnh của các tiêu chuẩn về tin giả.
Bài viết này có hữu ích không?
6 trên 8 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu