I.3. Khuyến khích và quảng bá hành vi phạm tội

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi nghiêm cấm người dùng khuyến khích hoặc quảng bá hành vi phạm tội như: Bạo lực, trộm cắp và/hoặc gian lận. Chúng tôi không thể không lưu tâm vì điều này có thể tiềm ẩn rủi ro về hành vi bắt chước. Chúng tôi cũng không cho phép người dùng mô tả hoạt động tội phạm hoặc thừa nhận những tội ác mà họ hoặc đồng bọn của họ đã phạm phải. Tuy nhiên, chúng tôi cho phép mọi người tranh luận hoặc biện hộ cho tính hợp pháp của hoạt động tội phạm, cũng như đề cập đến chúng theo cách ẩn dụ hoặc châm biếm.

Không được đăng:

  1. Hành vi gây tổn hại về thể chất đối với con người;
  2. Hành vi gây tổn hại về thể chất đối với động vật trừ trường hợp săn bắn, câu cá, hy sinh cho tôn giáo hoặc chuẩn bị/chế biến thực phẩm;
  3. Săn trộm hoặc bán các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc các bộ phận của chúng;
  4. Các cuộc chiến đấu được dàn dựng giữa động vật với nhau;
  5. Trộm cắp;
  6. Phá hoại hoặc hủy hoại tài sản;
  7. Gian lận;
  8. Buôn bán trái phép như đã đề cập ở mục 2;
  9. Bạo lực tình dục hoặc bóc lột tình dục, kể cả hành vi xâm hại tình dục như được đề cập ở mục 7 và 8.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu