II.3. Bóc lột tình dục người lớn

Lý do xây dựng chính sách

Vấn đề bóc lột tình dục là một vấn đề cần được quan tâm trong xã hội hiện nay, chúng tôi nhận thấy rằng Hahalolo là một nơi quan trọng để thảo luận và hướng sự chú ý vào vấn đề lạm dụng và bạo lực tình dục. Chúng tôi tin rằng đây là một phần quan trọng giúp xây dựng cộng đồng và tạo lập sự hiểu biết chung. Với nỗ lực tạo ra không gian cho việc trò chuyện xung quanh vấn đề này nhưng vẫn thúc đẩy được một môi trường an toàn, chúng tôi sẽ xóa nội dung mô tả, mua bán hoặc trao đổi, đe dọa hoặc khuyến khích bạo lực, xâm hại hoặc lạm dụng tình dục. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để các nạn nhân chia sẻ câu chuyện của họ.

Để bảo vệ những nạn nhân, người thân của họ và mọi người trên thế giới, chúng tôi cũng xóa các hình ảnh mô tả những vụ bạo lực tình dục và hình ảnh thân mật được chia sẻ mà không có sự cho phép của người trong ảnh. Để biết thêm thông tin về những nỗ lực này, vui lòng sử dụng công nghệ để bảo vệ hình ảnh thân mật và giúp xây dựng một cộng đồng an toàn, cũng như báo cáo xóa hình ảnh thân mật được chia sẻ mà không có sự đồng ý của bạn.

Không được đăng:

Các dịch vụ tình dục người lớn bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • Dịch vụ cung cấp bạn tình;
 • Mại dâm;
 • Quan hệ tình dục có quay phim;
 • Mát xa kích dục;
 • Yêu cầu báo giá trên hình ảnh bạn tình;
 • Cung cấp thông tin liên hệ cùng với hình ảnh của bạn tình hoặc dùng tiếng lóng để gạ gẫm tình dục;
 • Dịch vụ cưỡng bức tự nguyện có trả phí;
 • Cung cấp hoặc mời gọi đối tác tình dục hoặc ái vật.

Những nội dung có chứa bất kỳ hình thức động chạm tình dục không có sự đồng thuận, hành động đè nghiến hoặc giẫm đạp lên vật gì đó để tạo hứng thú, ái tử thi hoặc quan hệ tình dục với động vật hoặc cưỡng ép thoát y, bao gồm:

 • Mô tả (bao gồm ảnh/video thật), hoặc;
 • Vận động (bao gồm các tuyên bố thể hiện mong muốn và mang tính điều kiện), hoặc;
 • Tuyên bố về ý định, hoặc;
 • Kêu gọi hành động, hoặc;
 • Bạn hoặc người khác tham gia vào bất cứ hình thức nào trong số các hoạt động tình dục nêu trên, hoặc;
 • Đe dọa, gạ gẫm hay tuyên bố ý định chia sẻ hình ảnh, hoặc;
 • Chế giễu nạn nhân của bất kỳ trường hợp nào ở trên.

Nội dung thể hiện ý định lạm dụng người khác theo bất kỳ hình thức nào sau đây:

 1. Cưỡng đoạt tiền, hình ảnh của người khác hoặc ép buộc người đó phải giúp đỡ bằng cách đe dọa sẽ công khai ảnh/video khỏa thân hoặc bán khỏa thân của họ;
 2. Chia sẻ hình ảnh đáp ứng tất cả điều kiện sau:
  • Hình ảnh không mang tính thương mại hoặc được chụp một cách riêng tư;
  • Người trong hình ảnh (gần như) khỏa thân, tham gia vào hoạt động tình dục hoặc ở tư thế gợi dục;
  • Không có sự đồng thuận khi chia sẻ hình ảnh, được xác nhận theo:
   • Ngữ cảnh trả thù (ví dụ: Chú thích, bình luận hay tiêu đề trang);
   • Các nguồn độc lập (ví dụ: Đăng tải trên phương tiện truyền thông hoặc hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
   • Sự trùng khớp có thể thấy được thấy giữa người được mô tả trong hình ảnh và người đã báo cáo nội dung với chúng tôi;
   • Người đã báo cáo nội dung với chúng tôi có cùng tên với người được mô tả trong hình ảnh.
  • Chia sẻ hình ảnh về người thật, tập trung vào các khu vực nhạy cảm của cơ thể như ngực, háng hoặc mông (còn gọi là ảnh chụp lén phụ nữ hoặc ảnh chụp lén dưới váy) hoặc ảnh người thật thực hiện hành vi tình dục. Có đủ các yếu tố sau:
   • Tiêu điểm là khu vực nhạy cảm của cơ thể;
   • Người trong ảnh rõ ràng không biết.
  • Đe dọa hoặc nêu rõ ý định chia sẻ hình ảnh thân mật mà chưa có sự đồng ý;
  • Cung cấp hình ảnh thân mật cho người khác xem hoặc chia sẻ mà chưa có sự đồng ý;
  • Đe dọa hoặc nêu rõ ý định chia sẻ cuộc trò chuyện tình dục riêng tư.

Đối với nội dung sau, chúng tôi sẽ thêm một màn hình cảnh báo để mọi người biết rằng nội dung có thể gây khó chịu:

Các câu chuyện kể và câu nói mô tả sự động chạm tình dục không có sự đồng thuận (nói hoặc viết), bao gồm những chi tiết không chỉ đơn thuần là gọi tên hoặc đề cập đến hành động đó nếu:

 • Nạn nhân là người chia sẻ, hoặc;
 • Bên thứ ba là bên chia sẻ (chứ không phải nạn nhân) nhằm hỗ trợ nạn nhân hoặc lên án hành động, hay để giúp mọi người nhìn nhận dựa trên ngữ cảnh/chú thích.

Nội dung chế giễu khái niệm động chạm tình dục không có sự đồng thuận

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu