III. NỘI DUNG PHẢN CẢM

 1. Ngôn từ kích động thù địch

  Chúng tôi không cho phép sử dụng ngôn từ kích động thù địch trên Hahalolo vì điều đó tạo ra môi trường đe dọa và bài trừ; đồng thời, trong một số trường hợp còn có thể thúc đẩy hành vi bạo lực trong thế giới thực.

  Chúng tôi định nghĩa ngôn từ kích động thù địch là sự công kích trực tiếp vào người khác dựa trên những gì mà chúng tôi gọi là đặc điểm được bảo vệ – chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, thành phần tôn giáo, khuynh hướng tình dục, địa vị đẳng cấp, vấn đề sinh lý, giới tính, bản dạng giới và tình trạng khuyết tật hoặc căn bệnh nghiêm trọng. Chúng tôi cũng cung cấp một số biện pháp bảo vệ cho những người trong tình trạng nhập cư. Chúng tôi định nghĩa sự công kích là ngôn từ bạo lực hoặc xúc phạm nhân phẩm, những lời nhục mạ, kêu gọi bài trừ hoặc cô lập. Chúng tôi chia sự công kích thành ba cấp độ nghiêm trọng theo mô tả dưới đây.

  Đôi khi, mọi người chia sẻ nội dung chứa ngôn từ kích động thù địch của người khác nhằm mục đích nâng cao nhận thức hoặc giáo dục người khác. Tương tự như vậy, trong một số trường hợp, mọi người sử dụng các từ hoặc thuật ngữ lẽ ra là vi phạm tiêu chuẩn của chúng tôi nhưng để tự nói về mình hoặc để truyền sức mạnh tinh thần. Trong trường hợp này, mọi người có thể sử dụng nội dung nêu trên nhưng cần nêu rõ ý định của mình để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn lý do chia sẻ nội dung đó. Khi ý định không rõ ràng, chúng tôi có thể xóa nội dung.

  Bên cạnh đó, mọi người có thể viết bình luận hài hước và mang tính xã hội liên quan đến các chủ đề này. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng khi sử dụng danh tính thật, mọi người sẽ có trách nhiệm hơn khi chia sẻ loại bình luận này.

  Xem thêm

   

 2. Nội dung phản cảm và bạo lực

  Chúng tôi xóa nội dung ca ngợi bạo lực hoặc tôn vinh sự đau đớn và nhục nhã của người khác vì điều đó có thể tạo ra môi trường khiến mọi người không muốn tham gia. Chúng tôi cho phép sử dụng nội dung phản cảm (với một số hạn chế) để giúp mọi người nâng cao nhận thức về các vấn đề. Chúng tôi biết mọi người coi trọng khả năng thảo luận các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như việc lạm dụng quyền con người hoặc hành vi khủng bố. Chúng tôi cũng biết rằng mọi người có độ nhạy cảm khác nhau về nội dung phản cảm và bạo lực. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ thêm một nhãn cảnh báo vào nội dung đặc biệt phản cảm hoặc bạo lực. Mục đích là để những người dưới 18 tuổi không thể xem nội dung này và để mọi người biết về tính chất phản cảm hoặc bạo lực trước khi họ nhấp vào xem.

  Xem thêm

   

 3. Hoạt động tình dục và gạ gẫm tình dục

  Chúng tôi hạn chế việc hiển thị ảnh khỏa thân hoặc hoạt động tình dục vì một số người trong cộng đồng của chúng tôi có thể nhạy cảm với loại nội dung này. Ngoài ra, chúng tôi mặc định sẽ xóa hình ảnh mang tính khiêu dâm để ngăn chia sẻ nội dung không có sự đồng thuận hoặc không đủ tuổi. Chúng tôi hiểu rằng mọi người có thể chia sẻ ảnh khoả thân vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm như một hình thức phản đối, để nâng cao nhận thức về một vấn đề hoặc nhằm mục đích giáo dục hoặc y học. Chúng tôi sẽ cho phép hiển thị nội dung này trong trường hợp mục đích như vậy được biểu thị rõ ràng.

  Chúng tôi cũng hạn chế những từ khiêu dâm có thể dẫn đến hành vi gạ gẫm bởi vì một số người dùng trong cộng đồng của chúng tôi có thể nhạy cảm với loại nội dung này và điều đó có thể làm cản trở khả năng mọi người kết nối với bạn bè của họ cũng như cộng đồng rộng lớn hơn.

  Xem thêm

   

 4. Sự độc ác và thiếu tế nhị

  Chúng tôi tin rằng mọi người chia sẻ và kết nối tự do hơn khi họ không cảm thấy bị nhắm vào vì các đặc điểm dễ bị tổn thương. Do đó, chúng tôi có tiêu chuẩn cao hơn đối với nội dung mà chúng tôi gọi là độc ác và thiếu tế nhị. Chúng tôi định nghĩa đó là nội dung nhắm vào các nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần.

  Xem thêm

   

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu