III.1. Ngôn từ kích động thù địch

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng ngôn từ kích động thù địch trên Hahalolo vì điều đó tạo ra môi trường đe dọa và bài trừ, đồng thời, trong một số trường hợp còn có thể thúc đẩy hành vi bạo lực trong thế giới thực.

Ngôn từ kích động thù địch là sự công kích trực tiếp vào người khác dựa trên những gì mà chúng tôi gọi là đặc điểm được bảo vệ – chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, thành phần tôn giáo, khuynh hướng tình dục, địa vị đẳng cấp, vấn đề sinh lý, giới tính, nhận thức giới tính và tình trạng khuyết tật hoặc căn bệnh nghiêm trọng.

Chúng tôi định nghĩa sự công kích là ngôn từ bạo lực hoặc xúc phạm nhân phẩm, những lời nhục mạ, kêu gọi bài trừ hoặc cô lập. Chúng tôi chia sự công kích thành ba cấp độ nghiêm trọng theo mô tả bên dưới.

Trong một số trường hợp mỗi người có thể sử dụng ngôn từ kích động thù địch của người khác nhằm mục đích nâng cao nhận thức hoặc giáo dục người khác hoặc để tự nói về mình, để truyền sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên mọi người cần phải thể hiện rõ mục đích này một cách rõ ràng nếu không chúng tôi có thể xóa nội dung.

Bên cạnh đó, mọi người có thể viết bình luận hài hước và mang tính xã hội liên quan đến các chủ đề này. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng khi sử dụng danh tính thật, mọi người sẽ có trách nhiệm hơn khi chia sẻ loại bình luận này.

Không được đăng:

Sự công kích cấp độ 1:

Nội dung công kích nhằm vào một người hoặc một nhóm người có cùng một trong các đặc điểm đã liệt kê ở trên hoặc tình trạng nhập cư (bao gồm tất cả các đặc điểm đã nêu, trừ những người được mô tả là đã phạm tội bạo lực hoặc phạm tội tình dục), trong đó công kích được định nghĩa là:

 1. Bất kỳ lời nói hoặc thái độ ủng hộ bạo lực nào dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh;
 2. Ngôn từ xúc phạm nhân phẩm, chẳng hạn như liên tưởng hoặc so sánh với:
  • Sâu bọ;
  • Động vật bị nhìn nhận về mặt văn hóa là thấp kém về trí tuệ hoặc thể chất;
  • Rác rưởi, vi khuẩn, bệnh và phân;
  • Kẻ lạm dụng tình dục;
  • Không phải con người;
  • Tội phạm về bạo lực và tình dục;
  • Các loại tội phạm khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở “trộm cắp”, “cướp giật…).
 3. Chế nhạo khái niệm, sự kiện hoặc nạn nhân của tội ác thù hận ngay cả khi không có người thực nào được mô tả trong một hình ảnh;
 4. Sự so sánh nhằm xúc phạm nhân phẩm, được biểu thị ở cả hai hình thức bằng văn bản và hình ảnh.

Sự công kích cấp độ 2:

Nội dung công kích nhằm vào một người hoặc một nhóm người có cùng một trong các đặc điểm đã liệt kê ở trên, trong đó công kích được định nghĩa là:

 1. Các phát ngôn hoặc hình ảnh ám chỉ sự khiếm khuyết về thể chất, tinh thần hoặc đạo đức của một người hoặc một nhóm người;
  • Về thể chất (bao gồm nhưng không giới hạn ở “dị dạng”, “không phát triển”, “gớm ghiếc”, “xấu xí…);
  • Về tinh thần (bao gồm nhưng không giới hạn ở “chậm phát triển”, “đần độn”, “chỉ số thông minh thấp”, “dốt nát”, “ngu ngốc…);
  • Về đạo đức (bao gồm nhưng không giới hạn ở “lẳng lơ”, “giả tạo”, “rẻ tiền”, “ăn bám…).
 2. Thể hiện sự khinh miệt, ghê tởm hoặc hình ảnh mang ý nghĩa tương đương, bao gồm (nhưng không giới hạn ở):
  • “X là tệ nhất”;
  • “Gớm ghiếc”;
  • “Hèn hạ”;
  • “Kinh tởm”;
  • Chửi rủa một người hoặc một nhóm người có chung đặc điểm chung là cần được bảo vệ.

Sự công kích cấp độ 3:

Nội dung công kích là những lời kêu gọi bài trừ hoặc cô lập một người hoặc một nhóm người dựa trên các đặc điểm nêu trên.

Nội dung mô tả hoặc nhằm vào mọi người một cách tiêu cực bằng cách nói xấu, trong đó lời nói xấu được định nghĩa là những từ thường được sử dụng như dấu hiệu lăng mạ các đặc điểm được liệt kê ở trên.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu