III.4. Sự độc ác và thiếu tế nhị

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi tin rằng mọi người chia sẻ và kết nối tự do hơn khi họ không cảm thấy bị nhắm vào vì các đặc điểm dễ bị tổn thương. Do đó, chúng tôi có tiêu chuẩn cao hơn đối với nội dung mà chúng tôi gọi là độc ác và thiếu tế nhị. Chúng tôi định nghĩa đó là nội dung thiếu khéo léo, nhã nhặn, lời nói độc ác, cay nghiệt… nhắm vào các nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần.

Không được đăng:

Nội dung mô tả người thật và chế nhạo các vết thương nghiêm trọng về thân thể, bệnh tật hoặc khuyết tật, việc động chạm tình dục không có sự đồng thuận hoặc khả năng chết yểu, dù các đặc điểm này là thực tế hay ngụ ý.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu