V. TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

    Hahalolo rất nghiêm túc về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và tin tưởng rằng Quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thể hiện, sáng tạo và đổi mới trong cộng đồng của chúng tôi. Bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin mình đăng lên Hahalolo và bạn kiểm soát cách chia sẻ các thông tin đó thông qua cài đặt quyền riêng tư và ứng dụng của mình. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ nội dung trên Hahalolo, hãy đảm bảo bạn có quyền làm điều đó. Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và các quyền hợp pháp khác của người khác. Chúng tôi cam kết giúp mọi người và các tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ. Điều khoản dịch vụ của Hahalolo không cho phép mọi người đăng nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm bản quyền và nhãn hiệu hàng hóa.

    Xem thêm

     

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu