V.1. Quyền sở hữu trí tuệ

Lý do xây dựng chính sách

Hahalolo rất nghiêm túc về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và tin tưởng rằng Quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thể hiện, sáng tạo và đổi mới trong cộng đồng của chúng tôi.

Theo chính sách của chúng tôi, bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin mình đăng lên Hahalolo và bạn kiểm soát cách chia sẻ các thông tin đó thông qua cài đặt quyền riêng tư và ứng dụng của mình. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ nội dung trên Hahalolo, hãy đảm bảo bạn có quyền làm điều đó. Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và các quyền hợp pháp khác của chúng tôi và của người khác. Chúng tôi cam kết giúp mọi người và các tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ. Điều khoản dịch vụ của Hahalolo không cho phép mọi người đăng nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm bản quyền và nhãn hiệu hàng hóa.

Khi nhận được báo cáo từ chủ sở hữu quyền hoặc đại diện được ủy quyền, chúng tôi sẽ xóa hoặc hạn chế nội dung liên quan đến:

  1. Vi phạm bản quyền;
  2. Vi phạm nhãn hiệu hàng hóa;
  3. Những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác.
Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 7 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu