Tìm kiếm

Làm cách nào để tìm kiếm điều gì đó trên Hahalolo?

Bạn có thể tìm kiếm người, Trang. Bắt đầu tìm kiếm bằng từ khóa và bạn sẽ nhìn thấy danh sách kết quả mà mình có thể lọc. Nếu cần một số ý tưởng, bạn có thể thử một số tìm kiếm sau đây:

  • Khách sạn Ban Mai
  • Công ty Hoa Sen

CÁCH TÌM KIẾM

Cách 1:

  1. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu trang bất kỳ trên Hahalolo.
  2. Nhập nội dung tìm kiếm và chọn trong các kết quả.

Cách 2:

       Tìm kiếm bằng cách quét mã QR trên thiết bị di động.

 

Lịch sử tìm kiếm của tôi có xuất hiện khi tôi nhập nội dung nào đó vào thanh tìm kiếm của Hahalolo không?

Không. Danh sách xuất hiện khi bạn nhập nội dung nào đó vào thanh tìm kiếm không phải lịch sử tìm kiếm của bạn. Đó là một danh sách các kết quả dự đoán có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của bạn dựa trên các tìm kiếm phổ biến trên Hahalolo, thường được gọi là dự đoán kết quả tìm kiếm.

Tuy nhiên, trên thiết bị di động nếu bạn nhấp vào thanh tìm kiếm mà không nhập nội dung gì, bạn sẽ nhìn thấy danh sách kết quả tìm kiếm trước đây của mình.

Nội dung nào sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên Hahalolo?

BẠN NHÌN THẤY CÁC KẾT QUẢ TÌM KIẾM DUY NHẤT DỰA TRÊN:

  • Kết nối của bạn với mọi người, địa điểm, sự vật.
  • Nội dung bạn có thể nhìn thấy trên Hahalolo, bao gồm cả nội dung bạn bè chia sẻ với bạn.
  • Bạn bè, kết nối và sở thích của bạn sẽ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị kết quả.
Kết quả tìm kiếm bao gồm: Người dùng, Trang Tour/ Khách sạn/ Mua sắm…
Làm cách nào để tìm kiếm bài viết trải nghiệm?
  1. Nhấp vào biểu tượngScreenshot_3.png Tìm kiếm ở mục Trải nghiệm.
  2. Nhập tiêu đề hoặc nội dung bài viết trải nghiệm bạn muốn tìm kiếm vào ô trống và chọn trong các kết quả.
Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 4 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu