Tìm kiếm

Tôi có thể tìm kiếm gì trên Hahalolo?

Bạn có thể tìm kiếm người, bài viết, Trang. Bắt đầu tìm kiếm bằng từ khóa và bạn sẽ nhìn thấy danh sách kết quả mà mình có thể lọc. Nếu cần một số ý tưởng, bạn có thể thử một số tìm kiếm sau đây:

  • Khách sạn Ban Mai
  • Công ty Hoa Sen
Lịch sử tìm kiếm của tôi có xuất hiện khi tôi nhập nội dung nào đó vào thanh tìm kiếm của Hahalolo không?

Không, danh sách xuất hiện khi bạn nhập nội dung nào đó vào thanh tìm kiếm không phải lịch sử tìm kiếm của bạn. Đó là một danh sách các kết quả dự đoán có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của bạn dựa trên các tìm kiếm phổ biến trên Hahalolo, thường được gọi là dự đoán kết quả tìm kiếm.

Nội dung nào sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên Hahalolo?

Bạn nhìn thấy các kết quả tìm kiếm duy nhất dựa trên:

  • Kết nối của bạn với mọi người, địa điểm, sự vật.
  • Nội dung bạn có thể nhìn thấy trên Hahalolo, bao gồm cả nội dung bạn bè chia sẻ với bạn.
  • Bạn bè, kết nối và sở thích của bạn sẽ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị kết quả.
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu