Trang loại Tour

Là Trang dành riêng cho việc triển khai kinh doanh dịch vụ của các Hãng du lịch lên Hahalolo. Chúng tôi cung cấp cho bạn các nội dung chẳng hạn như Chủ đề du lịch, Chương trình du lịch, Khuyến mãi, … để bạn có thể dễ dàng triển khai dịch vụ của bạn.

Tìm hiểu thêm

  • Chủ đề Du lịch là gì?
  • Làm thế nào để tạo một Chuyến du lịch mới?
  • Cách thiết lập các Chặng trong một Chuyến du lịch?
  • Cơ chế lập lịch mở bán?
  • Cài đặt giá bán cho Chuyến du lịch như thế nào?
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu