Thông tin Khách sạn

Cung cấp cho bạn khả năng thiết lập thông tin cơ bản của Khách sạn, các điều khoản, qui định hay chính sách của bạn. Các thông tin bạn thiết lập ở đây sẽ là bộ mặt cho Khách sạn mà khách hàng sẽ tiếp cận gần như đầu tiên.

Tìm hiểu các thông tin chi tiết của Khách sạn:

Đặc trưng

Phần thông tin đặc trưng của một Khách sạn, bao gồm:

 • Loại hình: xác định loại hình khách sạn của bạn, chẳng hạn như: khách sạn, căn hộ/chung cư, nhà trọ, biệt thự, nơi nghĩ dường, …
 • Thời gian nhận/trả phòng: xác định thời điểm tính toán chu kỳ nhận và trả phòng của khách sạn, chẳn hạn như đa số các khách sạn sử dụng mốc 12h cho thời điểm trả phòng và 14h cho thời điểm nhận phòng.
 • Chấp nhận thú nuôi?: xác định khách sạn có cho phép thú nuôi lưu trú hay không.
 • Giường phụ: xác định qui định về giường phụ, chẳng hạn như miễn phí giường phụ cho trẻ dưới 2 tuổi, 100.000 VNĐ cho giường phụ đối với trẻ dưới 10 tuổi, …
 • Chấp nhận thẻ: xác định danh sách các loại thẻ thanh toán mà Khách sạn chấp nhận.
Cơ sở vật chất & Dịch vụ

Xác định những Cơ sở vật chất & Dịch vụ mà khách sạn của bạn đang có, để khách hàng của bạn biết rằng họ sẽ được đến một khách sạn như thế nào, qui mô ra sao và được nhận những dịch vụ như thế nào.

Chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng, việc xác định danh sách Cơ sở vật chất & Dịch vụ vẫn đang ở chế độ tự bạn khai báo, vì vậy chúng tôi mong rằng bạn đảm bảo các thông tin bạn cung cấp là sự thật đúng với thực tế, bằng không chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp giới hạn.

Cách thiết lập:

 • Các cơ sở vật chất/Dịch vụ được chúng tôi phân loại sẵn theo nhiều nhóm.
 • Đánh dấu chọn Cơ sở vật chất/Dịch vụ nào mà Khách sạn của bạn đang có, chúng tôi sẽ đảm nhận việc còn lại là đưa thông tin này đến khách hàng của bạn.
Điều khoản Thanh toán & Hủy đặt trước

Tính năng cung cấp cho bạn khả năng thiết lập bắt buộc thanh toán trước (toàn bộ hoặc một phần) và điều khoản nếu hủy đặt trước.

 • Qui tắc thiết lập: xác định qui tắc sẽ áp dụng cho khách sạn, lựa chọn một trong các nguyên tắc có sẵn, bao gồm:
  • Qui định chung: khách sạn có qui định chung, tuy nhiên nếu có qui định cụ thể ở loại phòng thì sẽ ưu tiên theo Loại phòng trước
  • Theo từng Loại phòng: cho biết khách sạn của bạn không có qui định chung mà sẽ qui định cụ thể riêng theo từng Loại phòng
 • Tỉ lệ trả trước: thiết lập tỉ lệ mà khách sạn của bạn yêu cầu phải trả trước. Giá trị từ 0-100%. Thiết lập 0 có nghĩa khách đặt phòng không cần phải thanh toán trước; thiết lập 100% có nghĩa khách đặt phòng bắt buộc phải thanh toán trước 100%
 • Tỉ lệ trả lại khi hủy: thiết lập tỉ lệ mà khách sạn của bạn sẽ trả lại cho người đặt khi người đó vì lý do cá nhân phải thực hiện hủy đặt trước. Tương tự như tỉ lệ trả trước, giá trị thiết lập từ 0-100%
 • Thời gian còn lại tối thiểu: thiết lập thời gian còn lại tối thiểu tính từ thời điểm thực hiện hủy đặt trước đến thời điểm nhận phòng, khi đó khách sẽ phải chịu áp dụng điều khoản tỉ lệ trả lại khi hủy
Thư viện

Là nơi bạn quản lý các phương tiện truyền thông (tài nguyên) của Khách sạn bao gồm ảnh và video. Các tài nguyên này sẽ được hiển thị đi kèm với thông tin của Khách sạn ở các vị trí có liên quan/thể hiện Khách sạn đó.

Bạn có thể phân chia thành các Album cho các tài nguyên mà bạn xem là cùng chủ đề bạn mong muốn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu